profil

Strona bierna w czasach przyszłych (Passive voice in future tenses)

poleca 66% 133 głosów

czas czasownik to be imiesłów bierny
Future Simple will + be imiesłów bierny
(3 forma czasownika)
going to am / are / is + going to be
Future Perfect will have + been

 

strona czynna strona bierna
They will paint the room next year. The room will be painted next year.
They are going to paint the room. The room is going to be painted.
They will have painted the room by Friday. The room will have been painted by Friday.
Czasy Future Perfect Continuous i Future Continuous nie występują w stronie biernej!
Podoba się? Tak Nie