profil

Formy pytające (Questions)

poleca 23% 9 głosów

poleca 72% 14 głosów

Pytania typu tak / nie (Yes / no questions)

Pytania typu tak / nie, to pytania, które tworzymy przez postawienie czasownika posiłkowego lub modalnego na początku pytania. Zarówno czasowniki posiłkowe, jak i modalne pełnią tutaj funkcję odpowiednika polskiego słowa czy: Do they live here? ( Czy oni tutaj mieszkają? ) Can you swim? ( Czy ty potrafisz pływać? ) Tego typu pytania wymagają krótkich odpowiedzi, jednak nie wystarczy samo yes ( tak ) lub no ( nie ), jak w języku polskim. Popatrz na przykłady:...

poleca 58% 309 głosów

Pytania szczegółowe (Wh-questions)

Pytania szczegółowe charakteryzują się zaimkiem pytającym, którym rozpoczynamy pytanie oraz czasownikiem posiłkowym / czasownikiem modalnym stojącym przed podmiotem: zaimek pytający + czasownik posiłkowy / modalny + podmiot + reszta zdania… Where do you work? Why have you argued with Kate? What are you reading? Which shirt did you choose? Na tego typu pytania musimy odpowiedzieć, korzystając z konkretnych informacji. Możemy to zrobić tak, jak w podanych...

poleca 73% 114 głosów

Pytania zawierające przeczenie (Negative questions)

Pytania zawierające przeczenie, podobnie jak w języku polskim, służą do wyrażenia zdziwienia, niedowierzania, oburzenia, niezadowolenia: Why did n’t you like the film? Has n’t she sold the house yet? Ca n’t you ride a bike? Ponadto, gdy nie do końca jesteśmy pewni danej informacji, możemy poprosić naszego rozmówcę o wyjaśnienie kwestii, korzystając z pytania zawierającego przeczenie: Is n’t that Mr. Jones? Was n’t it in 1999? Did n’t you buy that car 3...

poleca 78% 577 głosów

Pytania o podmiot (Subject questions)

Pytania o podmiot w języku angielskim mają szyk zdania twierdzącego, co oznacza, że nie stosujemy w nich czasowników posiłkowych do, does, did . Tworząc pytanie, wystarczy w miejsce podmiotu ze zdania twierdzącego wstawić zaimek pytający who, what i resztę zdania pozostawić bez zmian. Mary told Jim about that. Nice music makes her happy. Who told Jim about that? What makes her happy? Pytania o podmiot zawsze stawiamy w 3 osobie liczby pojedynczej, dlatego...

poleca 89% 2328 głosów

Pytania pośrednie (Indirect questions)

Pytania pośrednie stosujemy, kiedy chcemy w bardzo uprzejmy sposób zadać pytanie. Ponadto konstrukcja pytań pośrednich ma swoje zastosowanie w mowie zależnej (o mowa zależna). Na początek spójrzmy na pytania bezpośrednie i pośrednie, aby zobaczyć, czym się one różnią: Pytania bezpośrednie: Where do you live? What time is it? Pytania pośrednie: Could you tell me where you live? I wonder if you could tell me what time it is. Pytania pośrednie...

poleca 83% 89 głosów

Pytania rozłączne (Question tags)

Pytania rozłączne są odpowiednikiem polskiego zwrotu nieprawdaż ,czy potocznego no nie?, nie? Stosowane są w zdaniach twierdzących i przeczących i pełnią dwie funkcje: - pytania, - prośby o potwierdzenie informacji: You have been to New York, haven’t you? They can dance, can’t they? Kate is an architect, isn’t she? We love going to the cinema, don’t we? pytania rozłączne w zdaniach twierdzących – w tego typu zdaniach pytania rozłączne tworzymy przez zaprzeczenie informacji...

Podoba się? Tak Nie