profil

Podstawowe informacje (Introduction)

poleca 46% 53 głosów

Jak wiesz, strona bierna występuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Porównując jednak, częstotliwość stosowania tej konstrukcji, musimy zauważyć, że występuje ona zdecydowanie częściej w języku angielskim niż polskim.

Stronę bierną w języku angielskim tworzymy podobnie jak w języku polskim – potrzebujemy czasownika posiłkowego to be w odpowiednim czasie oraz imiesłowu biernego.

to be + imiesłów bierny (3 forma czasownika)
The essay was written by Mary. (Wypracowanie zostało napisane przez Marię.)

Podoba się? Tak Nie