profil

Przekształcanie zdań z dwoma dopełnieniami (Sentences with two objects – changing from active to passive)

poleca 78% 54 głosów

Na pewno spotkałeś się z sytuacją, kiedy w jednym zdaniu występują dwa dopełnienia (bliższe i dalsze). Takie zdanie możesz przekształcić na dwa zdania w stronie biernej, wybierając raz dopełnienie bliższe, raz dopełnienie dalsze jako nowy podmiot:

 • Mary was given beautiful flowers by John.
  Beautiful flowers were given to Mary by John.
 • They told me an amazing story.
  I was told an amazing story.
  An amazing story was told me.
 • The boss will offer Mary a promotion.
  Mary will be offered a promotion by boss.
  A promotion will be offered to Mary by boss.

Zapamiętaj jednak, stylistycznie lepiej brzmi zdanie z dopełnieniem dalszym w funkcji podmiotu zdania w stronie biernej. Zauważ również, że w zdaniach, w których dopełnienie bliższe stało się podmiotem, należy postawić przyimek to po imiesłowie biernym, oprócz czasownika tell.

Podoba się? Tak Nie