profil

Przekształcanie zdań na stronę bierną (Changing form active to passive)

poleca 47% 141 głosów

Przekształcanie zdań w stronę bierną

Przyimek by jest opuszczany, gdy podmiotem zdania w stronie czynnej jest: people, somebody, someone, one, they, gdyż słowa te wnoszą niewiele informacji na temat wykonawcy czynności:
Somebody has taken it.
It has been taken.
They opened a new shop in the centre.
A new shop was opened in the centre.

Oprócz przyimka by, w stronie biernej może pojawiać się również przyimek with. Pamiętaj jednak o różnicy!
by + osoba (wykonawca czynności)
with + narzędzie / materiał służący do wykonania czynności
The house on the tree was made by Tim.
It was made with wood and some straw.

Jeżeli dopełnieniem zdania w stronie czynnej jest zaimek osobowy, należy pamiętać, że stawiając go w funkcji podmiotu zdania (w stronie biernej), należy zmienić jego formę z dopełnieniowej na podmiotową:

  • People helped me a lot when I was in trouble.
  • I was helped a lot when I was in trouble.
  • They fired him last week.
  • He was fired last week.

Przyimek występujący w towarzystwie czasownika w zdaniu w stronie czynnej nie ulega zmianie w stronie biernej:

  • They’re looking for the thief.
  • The thief is being looked for.
  • John was listening to the story.
  • The story was being listened to by John.

Nie każde zdanie może zostać przekształcone ze strony czynnej na stronę bierną. Aby to uczynić, zdanie w stronie czynnej musi zawsze zawierać dopełnienie. Zdania bez dopełnienia pozostają zawsze w stronie czynnej.
Przykłady zdań bez dopełnienia:
I am flying to New York tomorrow.
Kate works from Monday to Friday.
They are swimming now.
I went to the Metropolitan Museum when I was in New York.

Podoba się? Tak Nie