profil

Strona bierna w czasach teraźniejszych (Passive voice in present tenses)

poleca 70% 82 głosów

czas czasownik to be imiesłów bierny
Present Simple am / are / is imiesłów bierny
(3 forma czasownika)
Present Continuous am / are / is + being
Present Perfect have / has + been

 

strona czynna strona bierna
They paint the room every year. The room is painted every year.
They are painting the room now. The room is being painted now.
They have just painted the room. The room has just been painted.
Czas Present Perfect Continuous nie występuje w stronie biernej!

Pamiętaj, że zmieniając podmiot, musisz dopasować do niego formę czasownika to be:
They’re painting the room now. (3 os. l. mn.)
The room is being painted now. (3 os. l. poj.)

Podoba się? Tak Nie