profil

Gramatyka - czasy, okresy, mowa zależna

poleca 85% 177 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

THE PRESENT SIMPLE
S + adverb + verb ( 3. -s)+...
Zastosowanie :
* przyzwyczajenia ,czynności zwyczajowe
*czynności lub stany mają charakter stały lub powtarzający się

THE PRESENT CONTINUOUS
S+ am \ is \ are +verb-ing + ...
Zastosowanie :
* czynności maja miejsce w chwili mówienia
* coś jest zaplanowane na 100%

THE PAST SIMPLE
S+ verb (2 - forma)+...
Zastosowanie :
*miały miejsce i się skończyły + znamy czas

THE PAST CONTINUOUS
S + was \ were +verb-ing
Zastosowanie:
*czynność trwała - nie interes. czas zakończenia
*czynność trwała inna nastąpiła ( I-p.c.II-p.s.)
*czynność trwała pewien czas

THE PRESENT PERFECT
S+ have ( 3- has)+verb( 3 forma)+...
Zastosowanie:
*czynność, która rozpoczęła się w przeszłości, lecz trwa do chwili obecnej
*czynności dopiero co zakończonych
*czynność wystąpiła w przeszłości, ma skutki w teraźniejszości
*rezultaty danej czynności
*czynność, która trwa lub powtarza się w nieograniczonym okresie w przeszłości i w teraźniejszości(nigdy nie lubiłem)
***just , already , yet , since , for,

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
S+ have + been + verb-ing +...
Zastosowanie:
*czynność trwała od pewnego czasu do tej pory
*czynności które trwają nadal i takie, które właśnie się skończyły
*czynność trwała dłużej niż chwilę, dynamiczna

THE PAST PERFECT
S+ had + verb( 3 -forma)
Zastosowanie:
*czynność lub stan w przeszłości który trwał już wcześniej niż inna czynność w przeszłości

THE PAST PERFECT CONTINUOUS
S+ had + been +verb -ing
Zastosowanie :
*zdarzenie które miało miejsce w przeszłości w pewnym momencie (okresie)

THE FUTURE SIMPLE
S+ will1(1-shall)+ verb +...
Zastosowanie :
* stany lub czynności przyszłe, występujących niezależnie od czyjejkolwiek woli(zjawiska przyrody)
*aby wyrazić przewidywanie lub przekonanie, że dany stan lub czynność nastąpi
*aby wyrazić postanowienie lub obietnicę osoby mówiącej(will)

THE FUTURE CONTINUOUS
S+ will( shall) + be + verb-ing + ...
Zastosowanie:
*czynność ciągła
*chcąc wyrazić, że w pewnym momencie lub okresie w przyszłości będzie się właśnie odbywała taka a taka czynność
* chcąc wyrazić uprzejme zapytania

THE FUTURE PERFECT
S+ will + have + verb ( 3 forma ) +...
Zastosowanie :
* cos skończy się w przyszłości i my podajemy dokładny czas

FUTURE PERFECT CONTINUOUS
S+ will(shall) + have + been + verb--ing +...
Zastosowanie :
* w pewnym określonym momencie w przyszłości będzie już trwać od pewnego czasu
*w pewnym momencie w przyszłości minie taki a taki okres wykonywania danej czynności


FUTURE IN THE PAST
S+ wwould (should)+verb (bezok.)+...
Zastosowanie :
*czynność w przeszłości traktowana jako przyszła

FUTURE PERFECT CONTINUONS IN THE PAST
S+ would(should) +be +verb-ing+...
Zastosowanie :
*czynność była traktowana w przeszłości, jako taka, która będzie się odbywać przez pewien okres lub w pewnym momencie w przyszłość

OKRES I
If + Present Simple + Future Simple.
Zastosowanie :
* a)mowa o trwałych lub powtarzającym się stanie rzeczy, a nie o jednostkowym zdarzeniu- teraźniejszość
* b)mowa o tym, że jeżeli zostanie tam spełniony warunek w przyszłości, to będzie taki a taki skutek
(if-jeżeli)
If I meet Paul, I’ll give it to him.

OKRES II –
If + Past simple + Future in the past.
Zastosowanie :
*gdyby sytuacja była inna niż jest obecnie, miałoby to taki a taki skutek w przyszłości
(if- gdyby)
If I met Paul, I would give it to him.

OKRES III –
If + Past Prefect + Future in the Past.
Zastosowanie :
*gdyby w przeszłości został spełniony taki a taki warunek, nastąpiłby taki a taki skutek. Zdanie odnosi się do przeszłości- do czegoś co mnie nastąpiło, ponieważ dany warunek nie został spełniony
If I had met Paul, I would have given it to him.


MOWA ZALEŻNA
1. Present Simple — Past Simple
2. Present Continuous — Past Continuous
3. Present Perfect — Past Perfect
4. Present Perfect Continuous — Past Perfect Coninuous
5. Past Simple — Past Perfect
6. Past Continuous — Past Perfect Continuous
7. Past Perfect — Past Perfect
8. Past Perfect Continuons — Past Perfect Continuous
9. Future Simple — Future in the Past
10. Future Simple — Future Perfect in the Past
11. Future Perfect in the Past— Future Perfect in the Past
12. Future Continuous — Future Continuous in the PastPodoba się? Tak Nie
Komentarze (14) Brak komentarzy
8.10.2008 (13:15)

Tylko szkoda ze nie ma przykładów...ale ogólnnie fajne

27.7.2006 (12:21)

Bardzo fajna praca oby wiecej takich

27.7.2006 (12:21)

Oby wieceje takich prac