profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Czasy średniowiecza

poleca64%
Wiedza o społeczeństwie

Dzieje demokracji

Pojęcie demokracji narodziło się w starożytnej Grecji w polis. Za najważniejszą uznano tam władzę ludu, czyli wspólnotę obywateli, którzy poprzez zgromadzenie ludowe sprawowali władzę w mieście-państwie. W dziejach najważniejsze pojęcia związane z funkcjonowaniem demokracji ulegały zmianie. Współcześnie demokracją określa się taką formę ustroju państwa, w której wola większości obywateli stanowi źródło władzy, nadając wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne. Dzięki nim mogą oni...poleca85%
Historia

Spróbuj odpowiedzieć, w czym wyrażały się cechy wspólne kultury europejskiego średniowiecza.

Spytaj się kilku przypadkowych ludzi, czym jest kultura. Każdy odpowie inaczej, ale każdy z nich będzie miał trochę racji. Czym jest kultura? Dobre maniery, tak zwane "dobre maniery", mieć własną ideologie i dopasowywać swoje życie do niej...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

„Rola mediów w kształtowaniu się demokracji w Polsce”

przypadkiem. Media mają ogromny wpływ nie tylko na kształtowanie się demokracji , ale na wszystko, co obecnie dzieje się na świecie.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego Polacy nie korzystają z dobrodziejstw demokracji?

, która ukazuje smutną prawdę o tym, że w Polsce dzieje się źle. Być może Polska rządzi tylko małą grupką ludzi elit politycznych i nie jest to wcale kraj demokratyczny. W państwach w pełnipoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Zalety i wady demokracji

prawo jest lecz nie ma pracy, a co się z tym wiąże –godnego życia. Ludzie borykają się z trudnościami gospodarczymi, biedą oraz bezrobociem. Sedno demokracji polega na prawie członkówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji

Demokracja [gr. demokratia, od demos = lud + kratos = władza],w znaczeniu ogólnym – władza ludu, ludowładztwo; w znaczeniu politycznym – ustrój przeciwstawiany jednowładztwu. Za kolebkę demokracjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji? - ROZPRAWKA

. Znana nam dobrze jest tzw. afera Rywina, która ukazuje smutną prawdę o tym, że w Polsce dzieje się źle. Być może Polska rządzi tylko małą grupką ludzi elit politycznych i nie jest to wcale kraj