profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Czasy średniowiecza

poleca64%
Wiedza o społeczeństwie

Dzieje demokracji

Kategoria: Fundamentalne zasady demokracji

Pojęcie demokracji narodziło się w starożytnej Grecji w polis. Za najważniejszą uznano tam władzę ludu, czyli wspólnotę obywateli, którzy poprzez zgromadzenie ludowe sprawowali władzę w mieście-państwie. W dziejach najważniejsze pojęcia związane z funkcjonowaniem demokracji ulegały zmianie. Współcześnie demokracją określa się taką formę ustroju państwa, w której wola większości obywateli stanowi źródło władzy, nadając wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne. Dzięki nim mogą oni...