profil

Zalety i wady demokracji

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-20
poleca 82% 1877 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Demokracja jak każdy ustrój polityczny posiada wady i zalety. Nie ma na świecie rzeczy idealnej . Człowiek dąży do tego ideału metodą prób i błędów.

Demokracja to tyle, co rządy ludu. W takim systemie władza czerpie i uzasadnia swoje uprawnienia wolą większości. Po to by ludowi nadać znaczącą władzę polityczną niezbędne było przyjęcie wiary w zasadniczą równość obywateli i to równość pojętą zarówno w sensie prawnym jak i poznawczym. Całkowita równość szans i możliwości jest praktycznie niemożliwa do zapewnienia. Zawsze będą istniały różnice między możliwościami obywateli zamieszkujących wielkie miasta i odległą prowincję, choćby różnice w poziomie szkół, dostępie do informacji np. bibliotek, między zamożniejszymi a uboższymi, między tymi, którzy są bliżej władzy i tymi, którzy są od niej dalej. Jednak system ten dąży w kierunku zmniejszenia takich różnic.

W państwie demokratycznym ludzie mają zapewnioną wolność słowa, poglądów, religii. Człowiek ma zapewnione poczucie całkowitej wolności dzięki możliwości dokonywania wyborów spośród wielu ewentualności. Każdy człowiek jest inny i ma prawo wyrażać własną opinię. Media(tzw. czwarta władza) ma zapewnioną niezależność. Nie byłoby wolności słowa bez swobody wypowiedzi mediów.

Zadaniem państwa demokratycznego jest zapewnienie ludziom prawa do pracy i godnego życia. Niestety często się zdarza ,że to prawo jest lecz nie ma pracy, a co się z tym wiąże –godnego życia. Ludzie borykają się z trudnościami gospodarczymi, biedą oraz bezrobociem.

Sedno demokracji polega na prawie członków społeczeństwa do decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących tegoż społeczeństwa. W praktyce rzadko spotyka się formy demokracji bezpośredniej, kiedy to obywatele decydują osobiście o wszystkich aspektach swojego życia, dużo częściej demokracja realizuje się przez obieranie reprezentantów określonych społeczności w ramach powszechnych wyborów, a reprezentanci ci, dostając mandat zaufania od swoich wyborców pełnią rolę pośredników w określonych instytucjach politycznych czy społecznych.

Ustrój ten wychodzi również z założenia, że każdy obywatel powinien być równy wobec prawa. Wymiar sprawiedliwości powinien być bezstronny i sprawiedliwy. Kara powinna być odpowiednia do popełnionej zbrodni. Sądy nie mogą być skorumpowane lecz powinny pracować w sposób uczciwy. Jednak z tym jest różnie, często ten kto ma pieniądze potrafi „wywinąć” się od kary. System sądowniczy często jest bardzo powolny.

Kolejnym obowiązkiem państwa demokratycznego jest troszczenie się o obywateli i podejmowanie decyzji, które mają poprawić warunki życia społeczeństwa. W wypadku naszego kraju w wielu decyzjach rządu nie dostrzegam tej cechy. Czasami mam wrażenie, że oni nie wiedzą co się w Polsce dzieje.

Za wielki minus uważam również zbyt częste konflikty między siłami politycznymi. Powinni oni być zespoloną całością, która stawia sobie za cel dobro państwa i obywateli. Wielu ludzi zraziło się krętactwem polityków, korupcją, upadkiem wszelkich norm moralnych, brakiem poczucia sprawiedliwości i przyzwoitości.

Same założenia tego systemu sprawowania władzy (demokracja) są bardzo dobre i korzystne dla społeczeństwa. Jednak z wykonaniem bywa różnie, ponieważ ludzie sprawujący władzę nie są idealni, zdarza się, że szukają własnych korzyści i wypaczają ten system własnymi potrzebami nie myśląc o ogóle.

Nic nie jest doskonałe – to prawda znana od bardzo dawna. Tak właśnie i demokracja ma swoje wady i zalety. Jednak jak napisał Stanisław Filipowicz – „Demokracja była zawsze ustrojem nadziei, ustrojem który miał człowieka emancypować”. Myślę, że w obliczu tylu korzyści, każdy człowiek wybrałby życie w kraju demokratycznym. Chcemy wierzyć, że kiedyś wady tego systemu sprawowania władzy znikną, a zalety pozostaną. Generalnie demokracja to jeden z najlepszych ustrojów...chociaż coraz częściej zostają zaburzane jej pierwotne wartości: wolność, sprawiedliwość, równość i porządek.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy

praca super zero suchości od mylśników to możecie podsumować swoje życie które niezbyt pewnie jest bogate w inteligencję

typowwo ja też mam za karę xd dzieki

dzięki
pomocne zwłaszcza na karną prace z WOSu :D

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata