profil

„Rola mediów w kształtowaniu się demokracji w Polsce”

poleca 85% 738 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jest społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwaną „czwarta władzą”.
Media miały i nadal mają znaczący wpływ na kształtowanie się demokracji w Polsce. Są one nieodłączną częścią rzeczywistości. Ich wszechobecność ma wpływ na jednostki i określone społeczności, nie tylko organizując życie, ale prowadząc też do powstawania zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Nikt współcześnie nie wątpi, że media wpływają na rozwój i postępowanie człowieka, a także zbiorowości społecznych. Media pełnią olbrzymią rolę społeczną są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia zbiorowego. Są wielkimi instytucjami, które wykształciły swe wewnętrzne zasady działania, a zarazem są powiązane z wieloma innymi instytucjami. Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli, zarządzania społecznego, mobilizacji. Stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej wyobraźni szerokich rzesz odbiorców, a to znaczy praktycznie całego społeczeństwa. Środki masowego przekazu są także potężna bronią używaną przez wiele środowisk, np. przez władzę, do kierowania i kształtowania opinii publicznej. Media potrafią tak przedstawić dana informacje, aby była zrozumiana przez odbiorców tak jak one tego chcą, np. przedstawienie danego kandydata jako najlepszego na to stanowisko, a zatem rola ta jest wyjątkowo szeroka i zarówno pozytywna jak i negatywna. W dużej mierze nadały kształt dzisiejszej demokracji w naszym kraju. Manipulują ludzi, informację są tak przekazywane, aby ludzie uwierzyli w to, co zdaniem mediów powinni. Patrzenie się prowadzących prosto w oczy budzi w ludziach zaufanie. Dziennikarze są powiązani z różnymi światami, mają przyjaciół, ale i wrogów, jednym pomagają, a drugich karcą publicznie. Partie urządzają kampanie reklamowe w TV, radiu. Podczas wyborów w miastach wiszą plakaty, organizowane są wiece wyborcze. Telewizja pokazuje w różnym świetle danych kandydatów, między którymi często na antenie prowadzone są walki polityczne, o głosy, o poparcie. Ludzie, oglądając TV lub słuchając radia chcą się często oderwać od swojej pracy czy problemów. Wolą zobaczyć czyjeś problemy niż rozwiązywać swoje. Politycy obiecują poprawę sytuacji, obiecują lepsze jutro. Odbiorcy w to wierzą lub nie. Ale zawsze wolą wybrać kogoś o kim słyszą codziennie, o kim się mówi, tego który coś obieca, niż tego który siedzi cicho jak mysz kościelna. Ludzie lubią słuchać o tym, co się dzieje, bo dotyczy to wszystkich, całego społeczeństwa. Lecz pytaniem jest czy w mediach słyszą prawdę? Czy ktoś może stoi za tymi mediami i chce wpoić społeczeństwu w krew swoją ideę. Media kształtują charakter ludzi, ich życiowe plany. Można powiedzieć, że mają wpływ na wszystko. Dzięki propagowaniu demokracji przez media, teraz mamy demokrację w Polsce. Ktoś chciał, aby tak było. Ktoś odniósł z tego wielkie korzyści. Ludzie władzy nie są przypadkowymi ludźmi. Oni już wcześniej wiedzieli jaką siłę tworzą mass media i jak można dzięki nim manipulować całym krajem. Środowisko dziennikarskie jest podporządkowane polityce. Dziś częściej słyszymy o katastrofach lub negatywnych wydarzeniach mających miejsce na świecie. A dlaczego? Bo jak jest katastrofa lub jakiś problem do rozwiązania to media to nagłaśniają, a politycy wykorzystują to znajdując rozwiązanie takiego problemu lub w przypadku katastrofy przeznaczają, np. środki finansowe potrzebującym. Zjednują sobie ludzi takimi akcjami, zyskują ich zaufanie. Oczywiście to nie jest przypadkiem. Media mają ogromny wpływ nie tylko na kształtowanie się demokracji, ale na wszystko, co obecnie dzieje się na świecie.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty