profil

Biologia - nauka o życiu

poleca 45% 123 głosów

Biologia to nauka przyrodnicza o żywych organizmach oraz różnorodnych przejawach i właściwościach życia (gr. bios – życie, logos – słowo, nauka). Przedmiotem badań biologicznych jest powstanie i rozwój życia na Ziemi.

Termin biologia wprowadzili do nauki na początku XIX w., niezależnie od siebie, dwaj przyrodnicy:G. Treviranus i J.B. Lamarck.

poleca 70% 72 głosów

Dyscypliny nauk biologicznych

Podział biologii według przedmiotu badań oparty o założenia systematyczne (podział pionowy). Dyscypliny systematyczne Przedmiot badań Systematyczne nauki szczegółowe Przedmiot badań mikrobiologia mikroorganizmy np. bakteriologia, wirusologia bakterie wirusy botanika rośliny np. algologia briologia pterydologia glony mszaki paprotniki mikologia grzyby np. lichenologia porosty zoologia zwierzęta...

poleca 49% 181 głosów
poleca 62% 579 głosów

Cechy żywych organizmów

– specyficzna organizacja, której podstawę stanowi budowa komórkowa, – własny metabolizm, – wewnętrzna stabilność dzięki utrzymywaniu homeostazy, – zdolność do przechowywania i przetwarzania informacji,w tym informacji genetycznej, – dziedziczenie cech podczas samopowielania i reprodukcji, – zmienność zachodząca w replikacji (odtwarzaniu materiału genetycznego) – warunkuje ewolucję organizmów, – możliwość oddziaływań między organizmami, – śmiertelność organizmów. Funkcje życiowe...

Podoba się? Tak Nie