profil

Zagadnienia z działu o ekologii

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ekologia - to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem

Ochrona Środowiska - to całokształt działań mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego

Środowisko - to ogół elementów przyrody ożywionej (biotycznych) i nieożywionej (abiotycznych), bezpośrednio wpływających na życie organizmu

Populacja - to zbiór osobników jednego gatunku, wzajemnie na siebie wpływających, zamieszkujących ten sam obszar (np. koty dachowe, Polacy)

Gatunek - jest to zbiór wielu populacji, mających to samo pochodzenie oraz podobne cechy, które są przekazywane płodnemu potomstwu


EKOSYSTEM = BIOTOP BIOCENOZA

Populacje różnych gatunków występujące w danym środowisku i powiązane między sobą różnego rodzaju zależnościami stanowią biocenozę.

Biosfera - strefa zamieszkiwana przez żywe organizmy

Siedlisko - jest to miejsce, w którym organizm zamieszkuje

Nisza ekologiczna - to wszystko to, co umożliwia organizmom przetrwanie i przeżycie

Tolerancja ekologiczna - zdolność przystosowania się do zmian określonych przez czynniki środowiska


Rośliny wskaźnikowe - maja wąski zakres tolerancji na wybrany czynnik środowiska

Rośliny wskaźnikowe gleby:
- Wilgotność
a) Kolek lekarski
b) Kaczeniec

- Suchość
a) Roszpunka warzywna
b) Nawrot polny

- Duża zawartośćwapnia:
a) Mak polny
b) Oset
c) Jaskier

- Mała zawartość wapnia:
a) Chaber (bławatek)
b) Rumianek pospolity

- Mała zawartość azotu:
a) Wrzos
b) Fiołek wonny

- Duża zawartość azotu:
a) Pokrzywa
b) Gwiazdnica

- Duża zawartość soli mineralnych
a) Przylaszczka pospolita
b) Bodziszek łąkowy

- Mała zawartość soli mineralnych
a) Czerwieniec roczny
b) Borówka czernica

- Kwaśny odczyn gleby:
a) Borówka czernica
b) Skrzyp polny
c) Wrzos


Rośliny wskaźnikowe powietrza:

- Dwutlenek siarki
a) Aster
b) Fiołek polny
c) Owies
d) Cynia

- Ozon
a) Tytoń
b) Dereń

- Tlenki azotu
a) Fasola
b) Babka szerokolistna

- Pan
a) Pokrzywa żeglawka
b) Wierzchlina

- Fluor
a) Por
b) Krokus
c) Cebula
d) Irys

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata