profil

Człowiek i przyroda

drukuj
poleca 85% 109 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Człowiek jest organizmem cudzożywnym, do życia potrzebuje wiele składników odżywczych tj. tłuszcze, cukry, ze względu na dużą zawartość białka i tłuszczu mięso jest bardzo cenionym pokarmem, dlatego od zawsze człowiek starał się coś upolować. Łowiectwo to planowe gospodarowanie zwierzyną łowną, obejmuje:
-hodowlę, i ochronę zwierzyny,
-pozyskiwanie jej na drodze polowań,
-wprowadzanie do obrotu gospodarczego.

Monokultura jest to biocenoza w której producentami jest tylko jeden gatunek, roślina uprawna np. pszenica.

Środki chwastobójcze (werbicydy) oraz owadobójcze (insektycydy) nie są obojętne dla środowiska i zwierząt, mniej szkodliwe są metody biologiczne pozwalające zwalczyć szkodniki.

Medioracja polega na osuszeniu terenów podmokłych.

Surowce naturalne to dobra pochodzenia naturalnego.
Dzielimy je na surowce
a) odtwarzalne
- pochodzenia roślinnego np. drewno
- pochodzenia zwierzęcego np. skóra

b) nie odtwarzalne
- pochodzenia kopalnego np. węgiel.

Gaz ziemny jest paliwem dla elektrowni oraz ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego

pierwiastki promieniotwórcze tj. uran mogą stanowić doskonałe źródło energii alternatywnymi źródłami energii nie wywołującymi zanieczyszczeń w przyrodzie są
- światło słoneczne,
-wiatr,
-woda.

Metale ciężkie pochodzą przede wszystkim z przemysłu, szczególnie niebezpieczne są
-rtęć-zatruwa układ nerwowy,
-ołów-zatruwa układ nerwowy i pokarmowy.

Substancjami skażającymi środowisko są:
-tlenek węgla, zaburza transport tlenu we krwi,
-azbest, wywołuje nowotwory płuc,
-związki organiczne, są rakotwórcze,
-tlenki siarki, odpowiedzialne za kwaśne deszcze,
-dwutlenek węgla, odpowiedzialny za efekt cieplarniany,
-chlor, odpowiedzialny za dziurę ozonową.

Do działalności człowieka należą:
-budowanie tam na rzekach,
-odprowadzanie ścieków do rzek,
-emisja spalin,
-wprowadzanie wielu związków chemicznych np. herbicydy,
-postęp cywilizacji (urbanizacja) przyczynia się ona do:
-zatrucia gleb, wód, powietrza,
-obniżenia poziomu wód gruntowych,
-ingerencji w zależności między gatunkowe


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy