profil

Ogólne informacje o przyimku (Introduction)

poleca 32% 25 głosów

Przyimki w języku angielskim, oprócz tej samej funkcji co przyimki w języku polskim, pełnią jeszcze jedną rolę. Z racji braku odmiany przez przypadki w języku angielskim, możemy powiedzieć, że przyimki przejęły funkcje końcówek. Przyimki występują z:

  • rzeczownikami,
    • The book is on the table.
  • zaimkami,
    • She is a friend of mine.
  • czasownikami,
    • I’m talking to Mary.

Pamiętaj, że stosując zaimki osobowe po przyimkach, musisz dopasować ich formę do miejsca zajmowanego w zdaniu:
John is in love with her.
I’m angry with him.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: