profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzór na ciśnienie w cieczypoleca85%
Fizyka

Ciśnienie

Ciśnienie jest to wielkość fizyczna określająca, jaka siła działa na jednostkę powierzchni. wzór - P=F/S (ciśnienie siła nacisku/ pole powierzchni) Zależy od – masy ciała i powierzchni na jaka działa Ciśnienie hydrostatyczne jest to...poleca81%
Fizyka

Znaczenie ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego w życiu człowieka i innych organizmów żywych.

Ciśnienie atmosferyczne określa nacisk słupa atmosfery na jednostkę powierzchni. Wartość ciśnienia zależy od: 1. wysokości słupa atmosfery znajdującego się nad powierzchnią pomiaru, 2. gęstości powietrza znajdującego się w słupie atmosfery nad...poleca85%
Biologia

Ciśnienie i Tętno

Ciśnienie krwi, tętno W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie rozkurczu (diastole) krew napływa z przedsionkówpoleca84%
Fizyka

Prawo Pascala, ciśnienie atmosferyczne, barometr.

ciśnienia w cieczach, a także matematyczny trójkąt Pascala. Prawo Pascala, jest jednym z podstawowych praw hydrostatyki: Ciśnienie zewnętrzne przenoszone jest w płynie znajdującym się w zamkniętympoleca83%
Fizyka

Ciśnienie hydrostatyczne

Cisnienie jest to wielkosc skalna, okraslona jako wartosc sily dzialajacej prostopadle do powierzchni, podzielona przez powierzchnie na jaka ona dziala. wzor: p= f/s symbol: p jednostka: Papoleca85%
Biologia

Ciśnienie atmosferyczne

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE - ciśnienie w pewnym punkcie atmosfery ziemskiej, wytworzone przez ciężar słupa powietrza nad tym punktem; ciśnienie to maleje wraz ze wzrostem wysokości. Wartość ciśnienia napoleca84%
Geografia

Ciśnienie atmosferyczne, niż, wyż, wiatr itp.

Ciśnienie atmosferyczne - stosunek wartości siły z jaką słup powietrza atmosferycznego naciska na powierzchnie ziemi do powierzchni na jaką ten słup naciska Niż atmosferyczny- układ zamkniętych