profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rzeczywistość u Brunona Schulzapoleca86%
Język polski

Czy w obrazach B. Schulza odbija się świat przedstawiony w jego twórczości literackiej?

Bruno Schultz był zarówno malarzem jak i pisarzem, z tego powodu między jego twórczością literacką a obrazami jest wielkie powiązanie. Zacznę od przedstawienia poglądów Bruno Schulza. Kobiety u Schulza są psychicznie samowystarczalne i...poleca85%
Język polski

Fantastyka i realizm w kreowaniu światów Bruno Schulza.

Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu...poleca85%
Język polski

Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

tradycyjny, XIX-wieczny system wartości. Istotą prozy Schulza jest kreacjonizm, właściwa dla literatury XX wieku postawa twórcza, która charakteryzuje się stworzeniem obrazu rzeczywistości nie wykazującejpoleca85%
Język polski

Dwa opisy ogrodu – dwa sposoby mówienia o naturze. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i opowiadania „Pan” Brunona Schulza.

. Opis sadu Brunona Schulza rożni się od postrzegania natury przez Mickiewicza. W jego ogrodzie nie ma harmonii, ładu, bezpieczeństwa. Rośliny są dzikie, różnorodne, nie podporządkowane człowiekowipoleca85%
Język polski

Dwa opisy ogrodu – dwa sposoby mówienia o naturze. Analiza i interpretacja porównawcza fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i opowiadania „Pan” Brunona Schulza.

czująca. Opis sadu Brunona Schulza rożni się od postrzegania natury przez Mickiewicza. W jego ogrodzie nie ma harmonii, ładu, bezpieczeństwa. Rośliny są dzikie, różnorodne, nie podporządkowane człowiekowipoleca85%
Język polski

Bruno Schulz biogram.

, stawiając tym samym czytelnika niejako przed wejściem do labiryntu symboli i ukrytych znaczeń. - W toku lektury stopniowo zaciera się wrażenie obcowania z fikcją literacką. - Światpoleca85%
Język polski

Recenzja na temat wystawy Bruno Schulza

przejściu dalej zobaczyłam kalendarium życia i twórczości brunona Schulza . Następnym punktem w zwiedzaniu były rysunki. niektóre autor namalował akwarelami inne farbami olejnymi, tusszem a większość