profil

Dwa obrazy prowincji.Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach "Pani Bovary"Gustawa Flauberta i "Republiki Marzeń"Bunona Schulza.

poleca 85% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Opowiadanie Gustawa Flauberta pt. ”Pani Bovary” oraz „Republika marzeń” Brunona Schulza ukazują dwa odmienne obrazy prowincji. W pierwszym przypadku wizja świata przedstawionego ukazana jest w negatywnym świetle, jako miejsce nieciekawe natomiast w utworze Schulza, tak jak wskazuje na to tytuł opowiadania prowincja ma charakter pozytywny, jest ukazana niemal, jako mistyczna kraina. Ich opowiadania są odzwierciedleniem nurtów literackich powstałych w epokach literackich, w których żyli-pozytywizm oraz XX lecie międzywojenne. Flaubert był prekursorem naturalizmu natomiast Brunon w swoich utworach zawierał elementy oniryczne, fantastyczne. Narracja w utworach również różni się. W „Pani Bovary” narrator mówi o sobie w liczbie mnogiej („opowiemy”), szczegółowo opisuje to, co widzi, natomiast nie jest mieszkańcem owej prowincji, relacjonuje tylko wydarzenia, używa słów nacechowanych negatywnie. W drugim opowiadaniu natomiast narratorem jest mieszkaniec, który również wypowiada się w imieniu jakiejś zbiorowości, lecz odmiennie od poprzedniego utworu zachwyca się owym miejscem, niemal sakralizuje go.
Utwór „Pani Bovary” składa się przede wszystkim z realistycznego, subiektywnego opisu nieciekawej, upadłej niemal rozpadającej się prowincji-Yonville.Narrator szczegółowo opisuje poszczególne elementy świata przedstawionego, które są brzydkie i nijakie. Mieszkańcy owego miasteczka nie chcą niczego zmieniać, są bierni w stosunku do postępującej techniki, Yonville powoli stało się „osiedlem martwym”-ten epitet obrazuje sytuację owej prowincji. Narrator wylicza kolejne elementy świata, który widzi, są to m.in.; „domki, zabudowania gospodarskie, tłoczarnie, wozownie, destylarnie”, natomiast nie zmieniły się one od wielu lat, wręcz upadają, narrator widzi „sczerniałe belki”. Jedynym obiektem godnym zainteresowania jest merostwo na placu głównym, który kontrastuje z otoczeniem.
Opis miasteczka w opowiadaniu „Republika marzeń” kontrastuje z opisem pierwszym, jest impresjonistyczny, zmetaforyzowany, elementy świata przedstawionego takie jak ogród, zostały upersonifikowane(„ogródki(…) stoją, patrzą”).Ta mistyczna, niemal kosmiczna kraina zachwyca narratora, który z przyjemnością wraca do obrazów z przeszłości. Owa prowincja została porównana to biblijnej krainy Kanaan”mlekiem i miodem płynącą”, co nadaje jej sakralny wymiar. W tym utworze natura odgrywa ważną rolę, jest animizowana ”liście dyszą”, „pokrzywy pożerają”.
Te dwa różne obrazy prowincji kontrastują ze sobą. W pierwszym przypadku świat przedstawiony jest w negatywnym świetle, opisany przez osobę, która nie lubi i nigdy nie lubiła tego miejsca natomiast narrator u Schulza w sposób kreacyjny i piękny opowiada o swojej „republice marzeń”-swojej prowincji.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty