profil

Wybierz przedmiot
Teksty 40
Zadania 0
Słowniki 40
Grafika 0
Filmy 0

Próby identyfikacyjne w chemii organicznej

polecab/d
polecab/d
Chemia

Fenole

poleca67%
polecab/d
Chemia

Węglowodany

poleca50%
Chemia

Aminy

polecab/d
Chemia

Aminokwasy

polecab/d
polecab/d
Chemia

Węglowodory

poleca86%
Chemia

Wykrywanie chlorków kwasowych

reakcja z wodnym roztworem AgNO 3 pojawia się biały serowaty osad

poleca34%
Chemia

Alkohole

poleca57%
Chemia

Odróżnienie DNA od RNA (odczyn Dischego)

DNA RNA reakcja z difenyloaminą w środowisku kwaśnym roztwór barwi się na niebiesko-fiołkowy brak objawów reakcji

poleca18%
Chemia

Wykrywanie grup amidowych (wykrywanie białek)

reakcja biuretowa (odczyn Piotrowskiego) reakcja z Cu 2+ w środowisku zasadowym roztwór zabarwia się na fioletowo

poleca66%
Chemia

Wykrywanie cukrów redukujących

odczyn Fehlinga (reakcja charakterystyczna dla cukrów redukujących) reakcja z Cu 2+ w obecności NaOH i winianu sodu potasu pojawia się ceglasto-czerwony osad   próba Tollensa lub próba Trommera reakcja z [Ag(NH 3 ) 2 ]OH lub reakcja z Cu 2+ w środowisku zasadowym pojawia się srebrzysty nalot (próba Tollensa) lub ceglasto-czerwony osad (próba Trommera)

poleca74%
Chemia

Rozróżnianie związków organicznych

Przedstawione powyżej próby jakościowe w niektórych przypadkach mogą nie dawać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy identyfikowany przez nas nieznany związek jest tym, którego szukamy. Warto zwrócić uwagę, że np. reakcji nitrowania ulega bardzo duża grupa związków różniących się znacznie od siebie budową, a warunkiem pojawienia się objawów reakcji nitrowania jest obecność w cząsteczce pierścienia aromatycznego. Podobna sytuacja występuje, kiedy próbujemy zidentyfikować związek...

polecab/d
Chemia

Białka

poleca30%
Chemia

Wykrywanie amidów pierwszorzędowych

hydroliza w środowisku zasadowym pojawia się charakterystyczny zapach amoniaku

poleca50%
Chemia

Wykrywanie cukrów

odczyn Molischa (reakcja charakterystyczna dla wszystkich cukrów) reakcja z alkoholowym roztworem α-naftolu w obecności stężonego H 2 SO 4 pojawia się czerwono-fiołkowy pierścień na granicy faz

poleca81%
Chemia

Odróżnianie aldehydów od ketonów

aldehydy ketony próba Trommera: reakcja z Cu 2+ w środowisku zasadowym pojawia się ceglasto-czerwony osad pojawia się czarny osad próba Tollensa: reakcja z amoniakalnym roztworem jonów Ag+, czyli [Ag(NH 3 ) 2 ]OH pojawia się srebrzysty nalot brak objawów reakcji

poleca45%
Chemia

Wykrywanie aminokwasów aromatycznych

reakcja nitrowania reakcja z HNO 3 pojawia się żółte zabarwienie roztworu

poleca24%
Chemia

Wykrywanie ketoz (odróżnienie ketoz od aldoz)

odczyn Seliwanowa (reakcja charakterystyczna dla ketocukrów) reakcja z rezorcyną w środowisku kwaśnym pojawia się czerwono-wiśniowe zabarwienie roztworu

poleca29%
Chemia

Wykrywanie wolnych α-aminokwasów

reakcja ninhydrynowa ogrzewanie z alkoholowym roztworem ninhydryny roztwór zabarwia się na niebiesko-fiołkowy kolor (wyjątek: prolina i hydroksyprolina – kolor żółty)

poleca23%
Chemia

Wykrywanie kwasu

tworzenie estru etylowego reakcja z alkoholem etylowym w obecności H 2 SO 4 pojawia się charakterystyczny zapach (pochodzący od utworzonego estru)

polecab/d
poleca50%
Chemia

Wykrywanie aminokwasów siarkowych

wykrywanie jonu S 2- reakcja z Pb(NO 3 ) 2 lub (CH 3 COO) 2 Pb po wcześniejszym dodaniu NaOH i ogrzaniu układu pojawia się czarny osad

poleca64%
Chemia

Odróżnianie pentoz od heksoz (odczyn Biala – reakcja charakterystyczna dla pentoz)

pentoza heksoza ogrzewanie z odczynnikiem orcynowym (orcyna i FeCl 3 w HCl) roztwór zabarwia się na zielono roztwór zabarwia się nażółto-brązowy kolor

poleca74%
Chemia

Odróżnienie węglowodorów aromatycznych od alifatycznych

węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne reakcja nitrowania (HNO 3 w obecności H 2 SO 4 lub tylko HNO 3 ) brak objawów reakcji pojawia się żółte zabarwienieroztworu

poleca42%
Chemia

Wykrywanie grupy hydroksylowej

reakcja z metalicznym sodem pojawiają się pęcherzyki gazu

poleca35%
Chemia

Wykrywanie białek zawierających aminokwasy aromatyczne

reakcja ksantoproteinowa (nitrowania aromatycznych reszt aminokwasowych) reakcja z HNO 3 (stężony) pojawia się żółte zabarwienie (lub po dodaniu do tego roztworu mocnej zasady – pomarańczowe)

poleca55%
Chemia

Wykrywanie metyloketonów

próba jodoformowa (próba na obecność ugrupowania CH 3 –CO–) ogrzewanie z zasadowym roztworem jodu podczas oziębiania pojawia się żółty osad

poleca22%
Chemia

Wykrywanie mocznika (diamidu kwasu węglowego)

reakcja biuretowa (odczyn Piotrowskiego) reakcja z jonami Cu2+ w środowisku zasadowym roztwór zabarwia się na fioletowo

poleca71%
Chemia

Odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych

węglowodory nasycone węglowodory nienasycone reakcja z Br 2 w CCl 4 nie odbarwiają roztworu odbarwiają roztwór reakcja z manganianem(VII) potasu np. w środowisku kwaśnym nie odbarwiają roztworu KMnO 4 odbarwiają roztwór KMnO 4

poleca30%
Chemia

Wykrywanie glicerolu

próba akroleinowa ogrzewanie próbki z bezwodnym KHSO 4 (środek odwadniający) próbka w miarę ogrzewania ciemnieje, pojawiają się dymy o charakterystycznym zapachu

poleca65%
Chemia

Wykrywanie fenolu

reakcja z FeCl 3(aq) roztwór zabarwia się na kolor fioletowy, granatowy lub czerwony (zależnie od stężenia roztworu)

poleca50%
Chemia

Rozróżnienie alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych

alkohole monohydroksylowe alkohole polihydroksylowe reakcja z Cu 2+ w środowisku zasadowym (w temperaturze pokojowej) brak objawów reakcji pojawia się szafirowe zabarwienie roztworu

poleca24%
Chemia

Wykrywanie kwasów nukleinowych (DNA i RNA)

odczyn Biala reakcja z orcyną w środowisku kwaśnym pojawia się zielone zabarwienie roztworu

poleca56%
Chemia

Odróżnianie skrobi od glikogenu

skrobia glikogen tworzenie barwnych kompleksów z płynem Lugola (I 2 w KI) próbka barwi się na granatowo próbka barwi się na brunatnoczerwono