profil

Wybierz przedmiot
Teksty 23
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nad Niemnem pracapoleca85%
Język polski

Etos pracy w wybranych utworach literatury pozytywizmu.

Etos pracy to jedna z zasadniczych wartości pozytywistycznego światopoglądu. Jego rozumienie związane jest z filozofią epoki, a ściślej mówiąc, z propagowanymi przez nią ideami utylitaryzmu, rozumianego jako służba dobru powszechnemu i...poleca82%
Język polski

Charakterystyka wybranej powieści tendencyjnej epoki pozytywizmu

Charakterystyka wybranej powieści tendencyjnej epoki pozytywizmu. Powieść tendencyjna - głosi prymat celów dydaktycznych i utylitarnych. Służy realizacji haseł pozytywizmu np.: pracy u podstaw , pracy organicznej , równouprawnienia...poleca88%
Język polski

Wybrani bohaterowie "Nad Niemnem" i "Lalki". W poszukiwaniu celu i sensu życia.

„Lalka” i „Nad Niemnem” powstały w różnych okresach historycznych, przez co ich tematyka jest także nieco odmienna. Pierwsza z wymienionych powieści została napisana przez Bolesława Prusa u schyłku epoki pozytywizmu. Natomiast utwór Elizy...poleca86%
Język polski

Symbolika dwóch mogił w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Jan i Cecylia byli młodymi ludźmi, którzy bezwzględnie na wszystko chcieli być razem. Przeszkód było wiele jednak największą z nich była różnica klasowa. Cecylia pochodziła z zamożnej rodziny, bogatego rodu, gdzie w ogóle nie było mowy o tym, aby...poleca89%
Język polski

Kryteria oceny człowieka w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Autorka utworu pokazała ówczesne stosunki społeczne. Dokonała oceny środowiska ziemiańskiego, w tym arystokracji. Eliza Orzeszkowa w „Nad Niemnem” wyraża pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje...poleca86%
Język polski

Dokonując analizy fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem", rozważ, czym dla człowieka może być praca.

„Celem życia ludzkiego jest szczęście, któż z nas jednak wie, jak je osiągnąć?” – pytanie to zadaje już w oświeceniu Jean Jacques Rousseau w „Listach moralnych”. Przez stulecia liczni twórcy : poeci i prozaicy starali się znaleźć odpowiedź,...poleca84%
Język polski

Kontrast jako zasada kreowania bohaterów w „Nad Niemnem”.

"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej można uznać bez wątpienia za sztandarową powieść polskiego pozytywizmu. Ukazywała się początkowo w „Tygodniku Ilustrowanym” (1887), rok później wydano ją również w postaci książkowej. „Nad Niemnem” porusza wszelkie...poleca85%
Język polski

Natura i człowiek w powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Eliza Orzeszkowa to polska pisarka tworząca w dobie pozytywizmu. Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest powieść „Nad Niemnem”. Abstrahując od problematyki utworu, spróbuję przyjrzeć się relacjom natura – człowiek w dziele. Czytając „Nad...poleca85%
Język polski

Praca jako najwyższa wartość człowieka.

Człowiek- Istota twórcza, nie potrafi być biernym obserwatorem świata. Chcemy być czynni emocjonalnie, umysłowo, fizycznie. Dla osiągnięcia celu- rzetelnie i uczciwie. Pracując wytwarzamy dobra materialne i kulturalne dla przyszłych pokoleń...poleca83%
Język polski

Kreacja rzeczywistości w literaturze "ku pokrzepieniu serc" i jej funkcje.

Trzy znaczące dzieła literatury polskiej, które powinny być bliskie sercu każdego Polaka, to Pan Tadeusz, Potop i Nad Niemnem. Czytane przez wiele pokoleń, podejmowały ważne i ponadczasowe tematy, takie jak patriotyzm, tożsamość narodowa, miłość...poleca87%
Język polski

Współczesność Orzeszkowej w "Nad Niemnem".

Jak Orzeszkowa widzi swoją współczesność w "Nad Niemnem" ? Czy, i w jaki sposób, odnosi się do przyszłości? System wartości w "Nad Niemnem". Orzeszkowa żyje w epoce pozytywizmu. Zadaniem powieści Nad Niemnem jest...poleca85%
Język polski

Praca miernikiem wartości człowieka w powieści E. Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Bohaterowie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy pracują, oraz na tych, którzy żyją z pracy innych. Do pierwszej grupy należą Bohatyrowicze, którzy bardzo ciężko pracują. Uprawiają ziemię i hodują...poleca86%
Język polski

Jakie kryteria oceny wartości człowieka proponuje Eliza Orzeszkowa w powieści "Nad Niemnem".

Bohaterów powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy: pozytywnych i negatywnych. Czytając książkę podświadomie czujemy, którzy są dobrzy, a którzy nie bardzo. Należy się jednak zastanowić, co o tym decyduje?...poleca85%
Język polski

Znaczenie pracy ludzi w Pozytywizmie. Praca w utworze Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Ta pierwsza traktowała społeczeństwo jako organizm, którego właściwe funkcjonowanie może zapewnić tylko prawidłowa działalność organów, a więc poszczególnych jednostek. Aby społeczeństwo mogło się rozwijać potrzebni byli ludzie wykształceni,...poleca87%
Język polski

Praca przekleństwem, czy wartością nadającą sens ludzkiemu życiu w oparciu o literaturę.

Praca przekleństwem, czy wartością nadającą sens ludzkiemu życiu. Odpowiedz odwołując się do wybranych utworów literackich i przemyśleń. Praca jest to ogól czynnosci polegajacych na przeksztalcaniu zasobów i sil przyrody w celu wytwarzania dóbr...poleca93%
Język polski

Apoteoza pracy w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Rozwiń temat, rozpoczynając od analizy żniw u Bohatyrowiczów.

(Określ funkcję tej sceny w ideowej wymowie powieści). Atmosfera w czasie żniw w utworze Elizy Orzeszkowej pt." Nad Niemnem" w znacznym stopniu odbiega od dzisiejszej. Zamiast wesołego śpiewu i śmiechu pracujących osób słychać warkot...poleca86%
Język polski

Praca jako temat literatury pozytywistycznej

- „Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem” - Aleksander Watt -Nowele: Pozytywiści głosili hasło pracy organicznej, według której każdy człowiek powinien działać użytecznie, tylko wtedy całe...poleca84%
Język polski

Główne hasła pozytywizmu. Jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"?

Pozytywizm zachodnioeuropejski jest kierunkiem przede wszystkim filozoficznym. Jego twórcą jest francuski filozof August Comte (czyt. Komt), autor dzieła: "Kurs filozofii pozytywnej". Filozof ten dowodził, że nauka powinna zajmować się...poleca85%
Język polski

Apoteoza pracy w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Rozwiń temat, rozpoczynając od analizy opisu żniw w Bohatyrowiczach.-Określ funkcje tej sceny w ideowej wymowie powieści.

Eliza Orzeszkowa w „Nad Niemnem” opisywała prace w apoteozie, czyli przedstawiła ją w sposób idealistyczny, ubóstwiony i pełen świętości. Właśnie ona jest czołową wartością powieści i pełni najważniejsze kryterium oceniania postaci. W...poleca85%
Język polski

Polskie społeczeństwo XIX-wieczne widziane oczami twórców pozytywistycznych.

Pozytywiści głosili teorię,że społeczeństwo jest jak żywy organizm. Jego organy to poszczególne klasy społeczne.Gdy zarażona jest choć jedna,chory jest cały organizm. Pozytywiści podjęli walkę z chorobami społecznymi - ukazywali problemy...poleca85%
Język polski

Esej interpretacyjny „Legendy o Janie i Cecylii” z powieści E. Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”

Esej interpretacyjny „Legendy o Janie i Cecylii” z powieści E. Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem” Tematem legendy opowiedzianej przez Anzelma są losy założycieli rodu Bohatyrowiczów. Mogiła Jana i Cecylii była bardzo stara. Para młodych ludzi...poleca83%
Język polski

Postawy wobec tradycji narodowej - porównanie postaw Benedykta i Witolda "Nad Niemnem".

Analizując rozmowę Benedykta (ojciec) z Witoldem (syn), dostrzegamy odmienne spojrzenie na to co dzieje się w Korczynie. Witold nie rozumie postępowania ojca, który prawdopodobnie przywłaszczył sobie ziemie. Chce wiedzieć czy to o co oskarżają go...poleca84%
Język polski

Kult pracy i nauki w życiu bohaterów pozytywistycznych

Praca była od zawsze źródłem utrzymania i spełnionej aspiracji. Dzięki pracy człowiek zdobywał majątek. Młodzi ludzie postanowili połączyć ciężką pracę fizyczną z pracą umysłu, intelektualną. Stanisław Wokulski bohater "Lalki" sam na siebie...