profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

List do radnego wzórpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

??., 21 lutego 2009 r. Pani?????. Radna Miasta Iławy, Obserwując życie i rozwój naszego miasta, dostrzegłyśmy niepokojący wzrost liczby nowobudowanych supermarketów i centrów handlowych oraz brak obiektów dla ludzi starych, nie posiadających...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie budowy elektrowni atomowej

(załącznik pokazuje jak to powinno porządnie wyglądać:) ) Szanowny Panie Radny! Na początku pragnę przytoczyć problem w sprawie którego piszę ten list. Słyszałam o planach budowy elektrowni jądrowej w naszym regionie. Wiem, że na ten...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

Adres...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

[data np. 22.02.2002] [imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak] [adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1] Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski] Radny Gminy Jabłonna List w sprawiepoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego.

Adres………… …………… 2007.03.11 data…….. SzP……. Do Radnegopoleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy.

(Miejscowość i data)pgr SzP. Radny Rady Gminy Jan Kowalski List /petycja w sprawie budowy obwodnicy (miejscowość). W związku z nasilającym się ruchem samochodów w