profil

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

poleca 85% 663 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

[data np. 22.02.2002]
[imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak]
[adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1]

Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski]
Radny Gminy Jabłonna

List w sprawie utwardzenia ulicy Osiedlowej.

Mieszkańców osiedla przy ulicy Osiedlowej cały czas doskwiera nieutwardzona ulica oraz doły, które w bardzo dużym stopniu utrudniają ruch i niszczą samochody. Kałuże, kamienie oraz brak chodników ? to utrapienie pieszych. Kolejną przeszkodą jest oświetlenie. Kiedy zapadnie zmrok, praktycznie nie ma możliwości poruszania się, ponieważ nic nie widać. Jedynym źródłem światła są latarnie z posesji mieszkańców, lecz niestety to i tak za mało.

Oto modernizacje warte rozpatrzenia:

? Utwardzenie ulicy.
? Zrobienie chodników.
? Oświetlenie ulicy.

Oto pozytywne skutki działań:

? Ułatwienie komunikacji.
? Bezpieczniejsi piesi.
? Lepsza widoczność.

Dlatego, występuję z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany tej złej sytuacji. Modernizacja ta niewątpliwie ułatwi życie mieszkańcom osiedla przy ulicy Osiedlowej.

Podpis:

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie