profil

List do radnego w sprawie budowy elektrowni atomowej

poleca 85% 333 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

(załącznik pokazuje jak to powinno porządnie wyglądać:) )

Szanowny Panie Radny!

Na początku pragnę przytoczyć problem w sprawie którego piszę ten list. Słyszałam o planach budowy elektrowni jądrowej w naszym regionie. Wiem, że na ten temat toczy się wiele dyskusji. Ja zdecydowanie jestem za budową takiej elektrowni w naszym regionie. Chciałabym przytoczyć kilka ważnych argumentów popierających moją decyzję.

Obecnie energia pozyskiwana jest głównie z paliw kopalnych czyli węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Niemniej jednak należy liczyć się z faktem, iż w niedalekiej przyszłości dojdzie do wyczerpania tych surowców. Dlatego już teraz należy poszukiwać innych źródeł energii, które można na danym terenie wykorzystać. Dosyć dobrym wyjściem z sytuacji wydaje się wykorzystanie energii drzemiącej w jądrach atomowych niektórych pierwiastków czyli energii atomowej. Dział energetyki zwany energetyką jądrową zajmuje się zarówno metodami pozyskiwania paliwa jądrowego jak i przeróbką tego paliwa
i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych powstałych po całym procesie.

W kilku krajach Europy podjęto decyzję o budowie elektrowni jądrowych. Tak stało się m.in. na Słowacji
i w Czechach. Powstanie nowych reaktorów planuje się także na Ukrainie, w Rumunii oraz we Francji. Wśród krajów na świecie budowę nowych elektrowni planują również rządy Argentyny i Brazylii. Szacuje się , że w sumie powstanie na świecie 14 nowych obiektów przetwarzających energię atomową w energię elektryczną.

Dane szacunkowe dotyczące naszego kraju podają, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przewyższający znacznie możliwości konwencjonalnych elektrowni może nastąpić już w roku 2020. Szacuje się, że 97 procent wytwarzanej energii elektrycznej w naszym kraju odbywa się kosztem węgla kamiennego
i brunatnego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Na dzień dzisiejszy stanowi to ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z tym jednak przy odpowiednio zagospodarowanych środkach można by sobie poradzić. O wiele groźniejsza jest świadomość zastąpienia w nie tak dalekiej przyszłości paliw kopalnych innymi źródłami energii. Tego jednak nie da się zrobić w krótkim czasie i wymaga wprowadzenia pewnych środków zaradczych już dzisiaj.

Niektórym wydaje się, że energetyka jądrowa jest bardzo drogim sektorem. I prawda, budowa elektrowni atomowej pociąga za sobą bardzo duże koszty. Szacuje się, ze są one dwukrotnie wyższe od kosztów budowy elektrowni węglowej. Ale gdyby rozpatrywać sytuacje z punktu widzenia rynku paliw to paliwa kopalne zdecydowanie przegrywają z paliwem jądrowym. Po pierwsze należy wziąć pod uwagą koszty pozyskania paliw kopalnych oraz olbrzymie ich ilości, które są potrzebne w krótkim odcinku czasu. Tak duże ilości surowców trudno jest składować. Natomiast w przypadku paliwa jądrowego potrzebne ilości są niewielkie tak więc łatwiej zrobić jakiekolwiek zapasy. No i w grę wchodzą zdecydowanie mniejsze koszty transportu surowców dla energetyki jądrowej. Wiadomo, że transport jest jednym z sektorów znajdujących się w czołówce pod względem zanieczyszczania środowiska naturalnego. W wielu krajach przeprowadzono odpowiednie analizy, które pokazały, że produkując energię elektryczną z gazu ziemnego należy wyłożyć środki dziesięć razy przewyższające środki potrzebne na wyprodukowanie takiej samej ilości energii w elektrowni atomowej.
Podobne rachunki przeprowadzono również dla węgla kamiennego. I tutaj okazało się, że koszty te są sto razy większe niż dla elektrowni atomowej.

Okazuje się więc, że w przypadku produkcji energii elektrycznej w elektrowniach atomowych droga jest tylko sama inwestycja prowadząca do budowy tejże elektrowni.

Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Radnego o pozytywne rozpatrzenie propozycji budowy w naszym regionie elektrowni atomowej. Jestem pewna ,że ta inwestycja wyjdzie na dobre nie tylko naszemu miastu ale i całej Polsce.


Z poważaniem:
aanusiaa151

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata