profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów

poleca21%
Chemia

Metody otrzymywania kwasów

katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów, np. utlenianie aldehydów bądź ketonów, np. utlenianie I-rzędowych alkoholi w obecności silnego utleniacza,np. K 2 Cr 2 O 7 w reakcji tlenku węgla(II) z węglowodorami nienasyconymi (dla niższych kwasów), np.

poleca49%
Chemia

Metody otrzymywania kwasów

katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów, np.: utlenianie aldehydów bądź ketonów, np.: utlenianie I-rzędowych alkoholi w obecności silnego utleniacza, np. K 2 Cr 2 O 7 : w reakcji tlenku węgla(II) i wody z węglowodorami nienasyconymi (dla niższych kwasów), np.:poleca81%
Chemia

Metody otrzymywania soli

METODY OTRZYMYWANIA SOLI 1. metal kwas --> sól wodór Mg H2S --> MgS H2 2. tlenek metalu kwas --> sól woda Li2O 2H Cl --> 2LiCl H2O 3poleca81%
Chemia

Rodzaje reakcji chemicznych. Metody otrzymywania soli.

) reakcje kwasów i zasad z amfoterami c) reakcje kwasów i zasad z solami d) reakcje soli z solami e) reakcje jonów z wodą 2. Reakcje oksydacyjno-redukcyjne (redoks), związane z przeniesieniempoleca81%
Chemia

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

resztach atomów rożnych niemetali. Właściwości te umożliwiają nie tylko rozróżnienie poszczególnych kwasów , ale decydują o ich zstosowaniu. KWASY NIEORGANICZNE Kwas węglowy H2CO3poleca81%
Chemia

Metody otrzymywania soli

. Należy jednak pamietac, iz aby metal wyparl wodór z kwasu musi byc od niego aktywniejszy, tzn. znajdowac sie powyzej wodoru w szeregu aktywności metali. Metale, które wypieraja wodór z kwasów to : K, Napoleca85%
Chemia

Sole

(np. AlF3), wodorosole (np. KHSO4) i hydroksosole (np. Ca(OH)Br). Sole w stanie stopionym lub rozpuszczone w odpowiednim rozpuszczalniku przewodzą prąd elektryczny. Metody otrzymywania soli obejmują