profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy benzenupoleca88%
Chemia

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

Benzen C6H6 Działanie toksyczne: Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwiotwórcze /powoduje uszkodzenie szpiku...poleca85%
Chemia

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą być przyłączone podstawniki alkilowe lub arylowe....poleca85%
Fizyka

Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.

, piece lukowe, zgrzewarki do folii, stanowiska do naprawy TV i monitorów komputerowych. Na podstawie obserwacji, doswiadczen, eksperymentów i wiedzy medycznej, a takze zwiazków przyczynowopoleca85%
Chemia

Naturalne zródła weglowodorów

) powoduje duza trwalosc zwiazków organicznych i pozwala na tworzenie przez wegiel niekiedy bardzo dlugich lancuchów prostych, rozgalezionych, zamknietych i pierscieni. Ropa naftowa jestpoleca85%
Chemia

Zasady

Metalu atomu metalu równa ilości grup OH w cząsteczce wodorotlenku Dysocjacja wodorotlenków polega na rozpadzie tych zwiazków pod wpływem wody na kationy metalu i aniony gr