profil

Sole

poleca 85% 240 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sole, związki o budowie jonowej zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4+) i anion (aniony) reszty kwasowej. Na ogół krystaliczne ciała stałe.

Rozróżnia się: sole obojętne (np. AlF3), wodorosole (np. KHSO4) i hydroksosole (np. Ca(OH)Br). Sole w stanie stopionym lub rozpuszczone w odpowiednim rozpuszczalniku przewodzą prąd elektryczny. Metody otrzymywania soli obejmują reakcje:
1) kwasów z zasadami, np. HCl + NaOH = NaCl + H2O,
2) kwasów z metalami, np. 3Ag + 4HNO3 = 3AgNO3 + NO + 2H2O,
3) kwasów z tlenkami metali, np. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O,
4) wodorotlenków z tlenkami niemetali, np. Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O,
5) wodorotlenków z niemetalami, np. P4 + 3KOH + 3H2O = PH3 + 3KH2PO2,
6) podwójnej wymiany pomiędzy solami, np. BaS + ZnSO4 = BaSO4 + ZnS,
7) dysproporcjonowania, np. 3AuCl = 2Au + AuCl3,
8) bezpośredniej syntezy z pierwiastków, np. 2K + Cl2 = 2KCl (ałuny, hydraty).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: