profil

Metody otrzymywania kwasów

poleca 49% 131 głosów

 1. katalityczne utlenianie odpowiednich węglowodorów, np.:
  Utlenianie odpowiednich węglowodorów
 2. utlenianie aldehydów bądź ketonów, np.:
  Utlenianie aldehydów lub ketonów
 3. utlenianie I-rzędowych alkoholi w obecności silnego utleniacza, np. K2Cr2O7:
  Utlenianie I rzędowych alkoholi
 4. w reakcji tlenku węgla(II) i wody z węglowodorami nienasyconymi (dla niższych kwasów), np.:
  Reakcja tlenku węgla(II) i wody z węglowodorami nienasyconymi
poleca 85% 13 głosów

Metody stosowane dla wybranych kwasów

działanie kwasem siarkowym(VI) na metanian sodu w celu otrzymania kwasu metanowego: katalityczne utlenianie etanalu do kwasu etanowego: fermentacja octowa, którą sumarycznie można zapisać: utlenianie metylobenzenu i etylobenzenu manganianem(VII) potasu w odpowiednim środowisku prowadzi do otrzymania kwasu benzoesowego, co przedstawiono schematycznie poniżej:

Podoba się? Tak Nie