profil

Metody otrzymywania soli

poleca 81% 981 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

METODY OTRZYMYWANIA SOLI

1. metal kwas --> sól wodór
Mg H2S --> MgS H2

2. tlenek metalu kwas --> sól woda
Li2O 2H Cl --> 2LiCl H2O

3. zasada (wodorotlenek) kwas --> sól woda
reakcja zobojętniania
3Mg(OH)2 2H3 PO4 --> Mg3(PO4)2 6H2O

4. sól1 sól 2 --> sól3 sól4
2NaNO3 MgS --> Mg(NO3)2 Na2S

5. metal niemetal --> sól kwasu beztlenowego
Bezpośrednia synteza pierwiastków (dotyczy tylko soli kwasów beztlenowych)
Ca Cl2 --> CaCl2 H I Cl

6. sól1 kwas1 --> sól2 kwas2
2NaNO3 H2SO4 --> Na2SO4 2HNO3

7. sól1 zasada1 --> sól2 zasada2
2NaCl Ca(OH)2 --> 2NaOH CaCl2

8. tlenek metalu bezwodnik kwasowy --> sól
Na2O N2O5 --> 2NaNO3 H I NO3

9. zasada bezwodnik kwasowy --> sól woda

Podoba się? Tak Nie
Rozkład materiału