profil

Wszystkie uczelnie i kursy

Biotechnologia

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biotechnologia to zdecydowanie jedna z najważniejszych dziedzin nauki w XXI wieku, kierunek dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce. Biotechnologia to...


Biotechnologia molekularna

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biotechnologia to zdecydowanie jedna z najważniejszych dziedzin nauki w XXI wieku, kierunek dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce. Biotechnologia to...


Biochemia

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe czy polisacharydy, ale także ich...


Biochemia

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

W chwili obecnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską uczelnią, która uzyskała uprawnienia do kształcenia studentów na odrębnym kierunku Biochemia. Głównym założeniem programu studiów II...


Biofizyka

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania pojedynczych biomolekuł, organelli, komórek a także całych organizmów wykorzystuje się metodologię i teorie z fizyki. Biofizycy rozwijają również metody nieinwazyjnego badania układów...


Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej prowadzone na WBBiB UJ skierowane są do osób, dla których nauka stała się pasją. Pozwalają pogłębić wiedzę specjalistyczną oraz poszerzyć i udoskonalić wachlarz umiejętności...


Studia podyplomowe z biologii molekularnej

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii. W programie uwzględnione zostały także zagadnienia z biotechnologii, takie jak znaczenie organizmów...


Biznes w biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński
województwo małopolskie

Przedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z branżą biotechnologiczną. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez...