profil

Biochemia

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe czy polisacharydy, ale także ich składowe – aminokwasy, nukleotydy, węglowodany i lipidy.

Biochemia na WBBiB to nowy, jedyny w skali kraju kierunek, przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: chemię i biologię, ale także fizykę i matematykę. Narzędzia matematyczno-fizyczne są konieczne do zrozumienia mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz zaawansowanych metod badawczych stosowanych współcześnie.

Kształcenie na kierunku Biochemia ma charakter interdyscyplinarny i prowadzone jest w ścisłej współpracy z Wydziałem Chemii UJ. Studenci Biochemii uzyskują oprócz ocen również punkty kredytowe (European Credit Transfer System, ECTS) respektowane na większości uczelni europejskich, dzięki czemu bez problemu mogą brać udział w praktykach i stażach naukowych na innych uczelniach w Polsce (program MOST) lub w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus).

Studia licencjackie zostały skonstruowane w taki sposób, by umożliwić studentom wybór rozmaitych kursów, w zależności od zainteresowań. Oprócz przedmiotów podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt), w programie studiów znalazły się także następujące bloki tematyczne: biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia
biomolekuł.

Kierunek Biochemia zdobył w roku 2012 nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

Zalety studiowania na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
-świetna kadra naukowa
-doskonale wyposażone sale dydaktyczne; przestronne laboratoria; dostęp do nowoczesnej, często unikatowej aparatury badawczej
-program studiów obejmujący informacje o najnowszych osiągnięciach nauki
-bardzo dużo zajęć doskonalących umiejętności praktyczne
-przyjazna atmosfera

  • Czas trwania: 3 lata
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW