profil

Biotechnologia molekularna

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia II stopnia

Opis zajęć

Biotechnologia to zdecydowanie jedna z najważniejszych dziedzin nauki w XXI wieku, kierunek dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce. Biotechnologia to między innymi genetycznie modyfikowane organizmy, komórki macierzyste, inżynieria tkankowa, tworzenie najnowocześniejszych narzędzi i technologii dla medycyny, diagnostyki i ochrony środowiska.

Na studiach biotechnologicznych II stopnia prowadzonych na WBBiB UJ oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych studenci dowolnie wybierają wykłady i kursy praktyczne z tak ciekawych dziedzin jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów, genetyka molekularna czy bioinformatyka. Najlepsi studenci mają możliwość odbywania staży w laboratoriach zagranicznych w Europie i USA. Rozprawa magisterska wieńcząca studia jest wynikiem samodzielnej, doświadczalnej pracy badawczej studenta prowadzonej pod okiem pracownika naukowego.
Kandydaci na studia muszą posiadać tytuł zawodowy co najmniej licencjata. Kwalifikacja kandydatów odbywa na podstawie średniej oceny z wcześniejszych studiów oraz pisemnego egzaminu wstępnego zawierającego pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte z następujących dziedzin: biotechnologii, biochemii z elementami genetyki molekularnej, biologii komórki.

Absolwenci studiów magisterskich mogą znaleźć zatrudnienie jako naukowcy przy realizacji projektów badawczych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Mogą również pracować w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i usługowych (np. diagnostyka chorób o podłożu genetycznym, kryminalistyka), a także w firmach biotechnologicznych prowadzących badania naukowe lub wdrażających osiągnięcia nauki w rozmaitych dziedzinach, takich jak np. kosmetologia, farmakologia, nowoczesna diagnostyka chorób, nowe technologie medyczne, technologie na rzecz ochrony środowiska i inne. Niektórzy z naszych absolwentów pracują również na styku nauki i biznesu, w firmach działających na rzecz wprowadzania polskiej myśli naukowej do przemysłu.

Zalety studiowania na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
-świetna kadra naukowa
-doskonale wyposażone sale dydaktyczne; przestronne laboratoria; dostęp do nowoczesnej, często unikatowej aparatury badawczej
-program studiów obejmujący informacje o najnowszych osiągnięciach nauki
-bardzo dużo zajęć doskonalących umiejętności praktyczne
-przyjazna atmosfera

  • Czas trwania: 2 lata
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW