profil

Biochemia

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia II stopnia

Opis zajęć

W chwili obecnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską uczelnią, która uzyskała uprawnienia do kształcenia studentów na odrębnym kierunku Biochemia.
Głównym założeniem programu studiów II stopnia jest zapewnienie studentom szerokich możliwości wyboru rozmaitych kursów z różnych obszarów biochemii stosownie do indywidualnych zainteresowań. Oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych studenci dowolnie wybierają wykłady i zajęcia praktyczne na poziomie zaawansowanym. Szczególnie godny podkreślenia jest tryb powstawania prac magisterskich, polegający na włączaniu magistrantów w realizację rzeczywistych projektów badawczych.

Kandydaci na studia muszą posiadać tytuł zawodowy co najmniej licencjata. Kwalifikacja kandydatów odbywa na podstawie średniej oceny z wcześniejszych studiów oraz pisemnego egzaminu – testu wyboru z podstawowych zagadnień współczesnej biochemii.

Absolwent Biochemii jest przygotowany do pracy w laboratoriach diagnostycznych oraz placówkach naukowych, gdzie może brać udział w realizacji projektów badawczych. Może także pracować w firmach z obszaru life science, które wprowadzają na rynek nowoczesne rozwiązania w dziedzinie farmakologii, diagnostyki chorób, ochrony środowiska itp.

Zalety studiowania na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
-świetna kadra naukowa
-doskonale wyposażone sale dydaktyczne; przestronne laboratoria; dostęp do nowoczesnej, często unikatowej aparatury badawczej
-program studiów obejmujący informacje o najnowszych osiągnięciach nauki
-bardzo dużo zajęć doskonalących umiejętności praktyczne
-przyjazna atmosfera

  • Czas trwania: 2 lata
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW