profil

Biotechnologia

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia I stopnia

Opis zajęć

Biotechnologia to zdecydowanie jedna z najważniejszych dziedzin nauki w XXI wieku, kierunek dla tych, którzy pragną zrozumieć molekularne mechanizmy procesów biologicznych, by następnie wiedzę tę móc wykorzystać w praktyce. Biotechnologia to między innymi genetycznie modyfikowane organizmy, komórki macierzyste, inżynieria tkankowa, tworzenie najnowocześniejszych narzędzi i technologii dla medycyny, diagnostyki i ochrony środowiska.

Oprócz dobrej znajomości biologii studia wymagają również wiedzy z zakresu fizyki oraz chemii. Na WBBiB UJ kształcenie na kierunku Biotechnologia odbywa się zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego – studia są dwustopniowe, a studenci oprócz ocen uzyskują również punkty kredytowe ECTS (European Credit Transfer System). Dzięki temu mogą także studiować i odbywać staże naukowe na innych uczelniach w Polsce (program MOST) lub w krajach Unii Europejskiej (program Erasmus).
Trzyletnie studia licencjackie pozwalają na zdobycie gruntownych podstaw z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i biochemii. Oprócz przedmiotów kierunkowych takich jak np. mikrobiologia przemysłowa i biotechnologia przemysłowa, które w przyszłości pozwolą naszym absolwentom porozumieć się z inżynierami, oferujemy szereg przedmiotów z dziedzin nowoczesnej biologii takich jak: genetyka molekularna, inżynieria komórkowa, inżynieria białek, immunologia oraz kursy z bioinformatyki i modelowania molekularnego.

Na studiach prowadzonych na naszym wydziale łączymy ściśle teorię z praktyką. Oprócz wykładów i seminariów oferujemy wiele zaawansowanych ćwiczeń laboratoryjnych, a najlepsi studenci już w trakcie studiów licencjackich mogą uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w naszej jednostce.

Kierunek Biotechnologia zdobył w roku 2012 nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

Zalety studiowania na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
-świetna kadra naukowa
-doskonale wyposażone sale dydaktyczne; przestronne laboratoria; dostęp do nowoczesnej, często unikatowej aparatury badawczej
-program studiów obejmujący informacje o najnowszych osiągnięciach nauki
-bardzo dużo zajęć doskonalących umiejętności praktyczne
-przyjazna atmosfera

  • Czas trwania: 3 lata
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW