profil

Biofizyka

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Studia jednolite

Opis zajęć

Biofizyka to nauka interdyscyplinarna, w której do badania pojedynczych biomolekuł, organelli, komórek a także całych organizmów wykorzystuje się metodologię i teorie z fizyki. Biofizycy rozwijają również metody nieinwazyjnego badania układów biologicznych oraz szeroko stosują modelowanie, aby poznać te aspekty funkcjonowania organizmów, których nie da się badać wprost bez ich uszkodzenia.

Studia na tym kierunku przeznaczone są dla osób, które przedmioty ścisłe lubią na równi z biologią. Pierwsze semestry służą stworzeniu bardzo solidnych podstaw z fizyki, matematyki, chemii i programowania komputerowego. W kolejnych latach studenci uczą się również biochemii, genetyki, biologii komórki, immunologii, fizjologii i ekologii. Studia punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS).
Program obejmuje dużo zajęć praktycznych oraz wiele kursów do wyboru. W trakcie nauki studenci mają możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych prowadzonych na wydziale oraz wyjazdu na staż do jednego z kilkunastu uniwersytetów w Europie lub USA.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy realizacji projektów badawczych w laboratoriach naukowych w Polsce i na całym świecie, pracować w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i związanych z fizyką medyczną a także firmach biotechnologicznych związanych z farmakologią, nowoczesną diagnostyką chorób, itp.

Zalety studiowania na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii:
-świetna kadra naukowa
-doskonale wyposażone sale dydaktyczne; przestronne laboratoria; dostęp do nowoczesnej, często unikatowej aparatury badawczej
-program studiów obejmujące informacje o najnowszych osiągnięciach nauki
-bardzo dużo zajęć doskonalących umiejętności praktyczne
-przyjazna atmosfera

  • Czas trwania: 5 lat
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW