profil

Biznes w biotechnologii

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Weekendowe

Rodzaj:Podyplomowe

Opis zajęć

Przedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z branżą biotechnologiczną.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są przede wszystkim praktycy (menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej) rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju a także goście zaproszeni spoza granic Polski – profesjonaliści transferu technologii, marketingu i zarządzania z Wielkiej Brytanii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wykłady teoretyczne dotyczące nauk przyrodniczych są realizowane przez pracowników naukowych WBBiB UJ.

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Opłata: 3 900 PLN
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW