profil

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej

Szczegóły kursu

Tematyka:Przyrodnicze

Tryb: Stacjonarne

Rodzaj:Podyplomowe

Opis zajęć

Studia doktoranckie z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej prowadzone na WBBiB UJ skierowane są do osób, dla których nauka stała się pasją. Pozwalają pogłębić wiedzę specjalistyczną oraz poszerzyć i udoskonalić wachlarz umiejętności praktycznych.

Studia prowadzą do uzyskania stopni doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biochemia, biofizyka lub biologia. Tematyka prac doktorskich określona jest przez prowadzone na Wydziale badania naukowe.

Program studiów doktoranckich obejmuje: uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów i seminariów, prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami (łącznie 120 godz.) oraz pracę badawczą zakończoną przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

  • Czas trwania: 4 lata
  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW