profil

Wszystkie uczelnie i kursy
Województwo śląskie

Filologia angielska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym, być osobą kreatywną, potrafiącą pracować w zespole, gotową do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą. Instytut Filologii Obcych kształci na...


Filologia germańska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kandydat powinien posługiwać się językiem niemieckim na poziomie średniozaawansowanym, być osobą kreatywną, potrafiącą pracować w zespole, gotową do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą. Instytut Filologii Obcych kształci na...


Bezpieczeństwo narodowe

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...


Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym: · faktografii · wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania”...


Historia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Specjalność: · nauczycielska · archiwistyczna · krajoznawczo-turystyczna · rekonstrukcja historyczna · antropologia historyczna · militarioznawstwo


Politologia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Politologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, dająca dobre i szerokie perspektywy zawodowe. Wymaga ona od maturzystów nie tylko podstaw wiedzy z zakresu współczesnej historii oraz wiedzy o społeczeństwie, ale również zainteresowań z...


Filologia angielska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym, być osobą kreatywną, potrafiącą pracować w zespole, gotową do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą. Absolwent filologii angielskiej -...


Filologia polska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
województwo śląskie

Charakter studiów polonistycznych prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej oraz proponowane specjalności wynikają z kulturowych uwarunkowań nowoczesnej edukacji humanistycznej i uwzględniają potrzeby rynku pracy. Absolwent otrzymuje ogólne...