profil

Najważniejsze gatunki biblijne

poleca 57% 71 głosów

Hymn – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna napisana na cześć jakiegoś bóstwa, ukochanej osoby lub ojczyzny. Może też opiewać jakąś ideę. Jej odmiana liturgiczna jest śpiewana w czasie nabożeństw. Szczególnie rozbudowane są hymny protestanckie.

Przypowieść – tekst, który, używając prostych paraboli, pokazuje głębokie prawdy dotyczące życia i funkcjonowania człowieka. Fabuła jest tylko ilustracją prawd filozoficznych (np. przypowieść o synu marnotrawnym).

Przysłowie – zdanie utrwalone w przekazie ustnym,które w alegoryczny sposób ujmuje ważną myśl, najczęściej wskazówkę albo przestrogę. Stały się ważnym elementem kultury ludowej.

Psalm – rodzaj pieśni religijnej o podniosłym, modlitewnym charakterze, której adresatem jest zazwyczaj Bóg. Wyróżniamy psalmy: dziękczynne, błagalne, pokutne, prorocze, pochwalne,patriotyczne i żałobne. Biblia obejmuje 150 psalmów o podwójnej numeracji: hebrajskiej i grecko-łacińskiej. Tradycja głosi, że autorem wszystkich psalmów był Dawid – dziś wiemy, że napisał najwyżej połowę z nich.

Podoba się? Tak Nie