profil

Biblia : Najważniejsze tłumaczenia

poleca 59% 267 głosów

Najstarsze tłumaczenie z hebrajskiego na grecki pochodzi z III w. przed Chrystusem i zwane jest Septuagintą. Był on bazą do przekładów na łacinę – najważniejszy był przekład św. Hieronima z IV w. zwany Wulgatą. Sobór trydencki z XVI w. uznał go tekst autentyczny i kanoniczny.

Od czasów Marcina Lutra zaczęły pojawiać się przekłady na języki narodowe. Najważniejsze przekłady na język polski to:

a) katolickie: Biblia królowej Zofii (XV w.), Biblia Leopolity (1561) i Biblia Wujka (1599),
b) innowiercze: Biblia brzeska (1563, przekład kalwiński), Biblia nieświeska (1572, przekład ariańsko-socyniański) i Biblia gdańska (1632, przekład luterański).

Obecnie posługujemy się siódmym przekładem z języków oryginalnych– pochodzącą z 1965 r. tzw. Biblią Tysiąclecia.

Podoba się? Tak Nie