profil

Biblia : Cechy

poleca 50% 62 głosów

STARY TESTAMENT NOWY TESTAMENT
Stary Testament składa się z 46 ksiąg i obejmuje dzieje od stworzenia świata do narodzin Jezusa.

Dzieli się na trzy części:

• Pięcioksiąg Mojżeszowy(a w nim Księga Rodzaju,Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb,  Księga Powtórzonego Prawa),

• prorocy (zdarzenia po śmierci Mojżesza, historia królestwa izraelskiego i judzkiego, proroctwa Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela),• Pisma (m.in. Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Księga Koheleta, Księga Psalmów, Księga Przysłów).
Nowy Testament składa się z 27 ksiąg i obejmuje dzieje od narodzin Chrystusa do Apokalipsy św. Jana).

Zawiera następujące części:

• cztery ewangelie(wg św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana) opowiadające o życiu Chrystusa i jego nauczaniu,

• Dzieje apostolskie – o powstawaniu gmin chrześcijańskich,

• listy apostolskie, które wyjaśniają nauczanie Jezusa oraz normy moralne w nim zawarte,

• Apokalipsa św. Jana– księga prorocza pokazująca symbolicznie dalsze dzieje ludzi i koniec świata.
Podoba się? Tak Nie