profil

Biblijne klimaty

poleca 66% 26 głosów

To w Starym Testamencie w Księdze Koheleta padają wielokrotnie cytowane potem słowa: „Marność nad marnościami i wszystko marność”. Księga ta akcentuje przemijalność rzeczy doczesnych i to, iż nie znamy swego losu: „Bo czas i przypadek rządzi wszystkim. Bo też i nie zna człowiek swego czasu...”. Księgą akcentującą kruchość rzeczy doczesnych i trwałość wiecznych jest też Księga Hioba. Jej bohater – Hiob, na którego spadają liczne nieszczęścia, mówi „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione”. Nowy Testament akcentuje potrzebę wyzbycia się dóbr ziemskich dla zbawienia duszy – nie są one warte zabiegów, bo „niebo i ziemia przeminą”, lecz Słowo Boże nie. Kto gromadzi bowiem skarby na ziemi, czyni źle, gdyż one niszczeją, prawdziwy skarb czeka wiernych w niebie...

Podoba się? Tak Nie