profil

BIBLIA

poleca 34% 9 głosów

poleca 62% 139 głosów

Bilbia : Czas powstania

Określenie „biblia” pochodzi z greckiego biblos i oznacza łodygę papirusu, bo właśnie z niej wyrabiano w starożytności materiał piśmienny. Później oznaczał też zwój papirusu, czyli księgę. Biblię dzielimy na Stary Testament i Nowy Testament . Stary Testament jest uważany przez żydów i chrześcijan za księgę świętą. Powstawał przez ponad 1000 lat w czasach przed Chrystusem w trzech językach – aramejskim, hebrajskim i greckim. Swój ostateczny kształt osiągnął w II w. p.n.e. Nowy...

poleca 59% 266 głosów

Biblia : Najważniejsze tłumaczenia

Najstarsze tłumaczenie z hebrajskiego na grecki pochodzi z III w. przed Chrystusem i zwane jest Septuagintą. Był on bazą do przekładów na łacinę – najważniejszy był przekład św. Hieronima z IV w. zwany Wulgatą. Sobór trydencki z XVI w. uznał go tekst autentyczny i kanoniczny. Od czasów Marcina Lutra zaczęły pojawiać się przekłady na języki narodowe. Najważniejsze przekłady na język polski to: a) katolickie: Biblia królowej Zofii (XV w.), Biblia Leopolity (1561) i Biblia Wujka...

poleca 50% 62 głosów

Biblia : Cechy

STARY TESTAMENT NOWY TESTAMENT Stary Testament składa się z 46 ksiąg i obejmuje dzieje od stworzenia świata do narodzin Jezusa. Dzieli się na trzy części: • Pięcioksiąg Mojżeszowy(a w nim Księga Rodzaju,Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb,  Księga Powtórzonego Prawa), • prorocy (zdarzenia po śmierci Mojżesza, historia królestwa izraelskiego i judzkiego, proroctwa Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela),• Pisma (m.in. Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Księga...

poleca 57% 71 głosów

Najważniejsze gatunki biblijne

Hymn – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna napisana na cześć jakiegoś bóstwa, ukochanej osoby lub ojczyzny. Może też opiewać jakąś ideę. Jej odmiana liturgiczna jest śpiewana w czasie nabożeństw. Szczególnie rozbudowane są hymny protestanckie. Przypowieść – tekst, który, używając prostych paraboli, pokazuje głębokie prawdy dotyczące życia i funkcjonowania człowieka. Fabuła jest tylko ilustracją prawd filozoficznych (np. przypowieść o synu marnotrawnym). Przysłowie – zdanie...

poleca 45% 34 głosów

Bilbia : Najważniejsze motywy i tematy

działalność apostołów i pierwsze lata działania Kościoła odkupienie ludzkości stworzenie świata i człowieka walka dobra ze złem życie i działalność Jezusa

poleca 44% 16 głosów
poleca 72% 334 głosów

Ważni bohaterowie biblijni

12 apostołów – czyli po prostu 12 uczniów Jezusa. Najbardziej wyraziste postacie to: Piotr, niewierny Tomasz i Judasz Iskariota. Wszyscy apostołowie zajmowali się szerzeniem nauki Jezusa po jego wniebowstąpieniu. Abel i Kain – synowie Adama i Ewy. Kain zabije Abla,ukochanego syna ojca, a sam stanie się uosobieniem bratobójcy. Abraham – jeden z pierwszych patriarchów Izraela. Bóg chciał wypróbować jego wiarę i zażyczył sobie ofiary z jego jedynego syna. Abraham, mimo wielkiego...

poleca 83% 81 głosów

Bilbia : Zapamiętaj te pojęcia

• Absalomie, Absalomie – symbol ojcowskiego bólu. W Biblii płacze król Dawid nad synem, który zabił Amnona w zemście za gwałt na siostrze. • Jabłko Adama – anatomiczna chrząstka w krtani, którą widać na męskiej szyi. W Biblii jest upamiętnieniem grzechu prarodziców. • Judaszowe srebrniki – Judasz okazał się zdrajcą, bo wydał Jezusa, i dlatego do dziś tak mówimy na pieniądze wzięte za zdradę. • Kainowe znamię – oznacza piętno bratobójstwa, bo po zamordowaniu Abla na czole...

poleca 75% 8 głosów

Bilbia : Co nam zostało?

Nawiązania do tematów i bohaterów biblijnych, jak i do samej księgi są obecne w każdej następnej epoce literackiej. • Średniowiecze – z tradycją biblijną związane są takie gatunki,jak misterium, jasełka, kazania, pieśni. Ważne są pierwsze tłumaczenia Biblii ( Psałterz floriański , Psałterz puławski ). • Renesans – tłumaczenia psalmów, które wykorzystywano jako modlitwy (Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Mikołaj Sęp-Szarzyński). Postacie biblijne przywołuje w swoich Kazaniach...

Podoba się? Tak Nie