profil

Zespoły ekologiczne biosfery

poleca 24% 25 głosów

Biosferę tworzy powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, dolna część atmosfery i hydrosfera, którą zamieszkują organizmy żywe. W obrębie biosfery wyodrębnia się złożone układy ekologiczne, którymi na lądzie są biomy, a w zbiornikach wodnych strefy życia.

poleca 48% 51 głosów

Charakterystyka biomów

Biom stanowi zespół ekosystemów występujący na dużym obszarze geograficznym o określonym klimacie. Charakteryzuje się jednolitym typem roślinności, z którym związane są występujące tam zwierzęta. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny, w zależności od położenia geograficznego. Czynnikami wpływającymi na powstanie biomów są temperatura, wielkość opadów, rodzaj gleby – zmieniające się wraz z szerokością geograficzną i wysokością. Na podstawie...

poleca 33% 330 głosów

Wodne strefy życia

Charakteryzują się dużą niejednorodnością, wynikającą ze zróżnicowania warunków panujących w zbiornikach wodnych. Organizmy występujące w zbiornikach wodnych można podzielić na kilka grup ekologicznych: – plankton – organizmy drobne, biernie unoszone przez wodę, dzieli się je na fitoplankton i zooplankton; – nekton – zwierzęta aktywnie pływające w wodzie; – bentos – organizmy denne autotroficzne i heterotroficzne; – neuston – drobne organizmy żyjące na granicy wody i atmosfery; –...

Podoba się? Tak Nie