profil

Charakterystyka biomów

poleca 48% 50 głosów

Biom stanowi zespół ekosystemów występujący na dużym obszarze geograficznym o określonym klimacie. Charakteryzuje się jednolitym typem roślinności, z którym związane są występujące tam zwierzęta. Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, choć skład gatunkowy może być różny, w zależności od położenia geograficznego. Czynnikami wpływającymi na powstanie biomów są temperatura, wielkość opadów, rodzaj gleby – zmieniające się wraz z szerokością geograficzną i wysokością.

Na podstawie podobnych cech ekologicznych wyróżnia się następujące biomy:
Tundra, tajga, lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej, wiecznie zielone lasy i zarośla twardolistne, stepy, półpustynie i pustynie, sawanny, wilgotne lasy równikowe oraz biomy wysokogórskie.

Zapamiętaj

Formacje roślinne to kompleksy zbiorowisk klimaksowych, tworzące się w podobnych warunkach klimatyczno-glebowych, które składają się z tych samych form życiowych roślin. Wyróżnia się formację pustynną, trawiastą, krzewiastą, drzewiastą. Pojęciem szerszym od formacji roślinnej jest biom, gdyż oprócz odrębnego dla niego typu roślinności obejmuje związane z nim zgrupowania zwierząt oraz wszystkie elementy środowiska abiotycznego.
Różne biomy charakteryzują się odrębną, typową dla nich roślinnością i związanymi z nią zwierzętami, przy czym rośliny i zwierzęta występujące w danym biomie są przystosowane do szczególnych warunków tam panujących, zależnych od podobnych wpływów. Abiotycznymi czynnikami ograniczającymi w ekosystemach lądowych są temperatura, wilgotność, zawartość soli mineralnych w glebie, pH i zasolenie gleby oraz ruch powietrza. Ilość światła na ogół jest wystarczająca.

poleca 66% 200 głosów

Tundra

Tundra występuje na obszarach podbiegunowych obu półkul. Niskie temperatury, mała intensywność światła podczas krótkiego lata, ziemia z wieczną zmarzliną, rozmarzającą tylko w warstwie powierzchniowej, sprawiają, iż roślinność składa się z krzewinek, mchów, porostów, traw i ziół. Charakterystycznymi zwierzętami są renifer, zając bielak, lis polarny, niedźwiedź polarny, lemingi, spośród ptaków – pardwy, sowy śnieżne, pingwiny na półkuli południowej i wiele ptaków przelotnych, które spędzają...

poleca 64% 405 głosów

Tajga

Tajga to lasy iglaste strefy umiarkowanej, tworzące pas na południe od tundry, na obszarze Ameryki Północnej i Eurazji. Występują krótkie, ciepłe lata (3-5 miesięcy) oraz długie, mroźne zimy. Przeważają gleby bielicowe pokryte grubą warstwą ściółki. Występują tutaj głównie sosny, świerki, jodły, modrzewie, z dodatkiem brzóz, wierzb, olch, jarzębiny. Runo leśne jest bardzo ubogie, głównie porośnięte przez mchy, porosty, wrzosy. Częste są torfowiska. Ze zwierząt występuje wilk, ryś, rosomak,...

poleca 52% 1532 głosów

Lasy liściaste i mieszane

Lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej występują w Europie, środkowowschodnich stanach USA, Chile, Chinach i Japonii. Lata są tutaj gorące, a zimy dość mroźne. Częste są gleby brunatne bogate w materię organiczną. Spośród drzew licznie występują dęby, buki, klony, graby, jesiony, ponad to w Ameryce magnolie, a w Azji wiele gatunków endemicznych, np. metasekwoje. W lasach tych znajduje się bogaty podszyt. Charakterystycznymi zwierzętami są sarny, jelenie, lisy, wilki, borsuki, w...

poleca 60% 250 głosów

Wiecznie zielone lasy i zarośla twardolistne

Wiecznie zielone lasy i zarośla twardolistne występują na wybrzeżach Morza Śródziemnego, w Kalifornii, południowych częściach Afryki i południowo-zachodnich wybrzeżach Australii, gdzie zimy są łagodne i wilgotne, a lata suche i gorące. Przeważają gleby o czerwonym zabarwieniu, co jest spowodowane obecnością w glebie związków żelaza. Wśród roślin dominują drzewa i krzewy zimozielone o twardych liściach, np. dęby korkowe, mirty, pistacje (nad Morzem Śródziemnym), tworzące zarośla zwane...

poleca 61% 307 głosów

Stepy

Stepy zajmują duże obszary Azji, Ameryki Północnej i Południowej o klimacie umiarkowanym suchym. Gleby są żyzne. W rejonach wilgotniejszych występują czarnoziemy, w suchych gleby kasztanowe. Cechuje je różnorodność gatunków traw i ziół. Zwierzęta stepowe często żyją w stadach, np. bizony w Ameryce Północnej, konie Przewalskiego, wielbłądy dwugarbne, dzikie osły w Azji. Licznie występują jaszczurki i węże. Częste są gryzonie żyjące w norach, np. susły w Eurazji oraz pieski preriowe w...

poleca 55% 428 głosów

Pustynie i półpustynie

Pustynie i półpustynie występują w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej Azji, Afryki, Ameryki i Australii, na obszarach o bardzo niskiej ilości opadów. Z roślin charakterystyczne są sukulenty (np. kaktusy, agawy, wilczomlecze), słonorośla oraz terofity – rośliny, których rozwój po sporadycznych deszczach jest bardzo szybki, natomiast nasiona mogą przetrwać długi okres suszy. Charakterystycznymi zwierzętami są np. w Afryce wielbłąd jednogarbny, lis fenek, w Azji wielbłąd dwugarbny. Częste...

poleca 49% 347 głosów

Sawanny

Sawanny występują w strefie podrównikowej o wyraźnym okresie suszy. Charakteryzuje je rozproszenie drzew wśród roślinności trawiastej, np. w Afryce spotyka się akacje i baobaby. Liczne są gatunki zwierząt trawożernych – w Afryce bawoły, antylopy, żyrafy, a ponadto małpy, lwy, gepardy, lamparty, hieny, strusie, w Australii kangury i emu. Pospolite są gady, spośród owadów szarańcza, termity, spośród ptaków liczne są sępy.

poleca 57% 299 głosów

Wilgotne lasy równikowe

Wilgotne lasy równikowe występują w klimacie równikowym Azji, Afryki, Ameryki Południowej, na północnych wybrzeżach Australii; tam, gdzie przez cały rok utrzymuje się wysoka temperatura, a ilość opadów jest znaczna. Gleby są ubogie ze względu na bardzo szybki rozkład substancji organicznych, które zawarte są głównie w biomasie. Wilgotne lasy równikowe cechuje bardzo duża różnorodność gatunkowa. Wśród roślin oprócz bogactwa gatunków drzew występują różnorodne liany i epifity (np....

poleca 30% 121 głosów

Biomy wysokogórskie

Biomy wysokogórskie cechuje strefowość pionowa formacji roślinnych. W zależności od warunków klimatycznych i glebowych można wyróżnić kilka stref, m.in. tundrę górską i lasy przypominające tajgę. Odrębnym zespołom roślin towarzyszą charakterystyczne dla nich zespoły zwierząt, np. kozice i świstaki w Europie, góralki w Afryce, kozły śnieżne w Ameryce Płn.

poleca 57% 23 głosów

Namorzyny

Namorzyny (lasy mangrowe) są specyficznym biomem, charakterystycznym dla wybrzeży morskich strefy międzyzwrotnikowej, w zasięgu pływów morskich, Składają się z wiecznie zielonych drzew i krzewów przystosowanych do ruchomego podłoża zalewanego słoną wodą. Stąd posiadają korzenie podporowe i oddechowe.

Podoba się? Tak Nie