profil

Szkarłupnie

poleca 79% 100 głosów

Są to zwierzęta morskie o wtórnej symetrii pięciopromienistej. Są organizmami wtóroustymi.

Posiadają wapienny szkielet pochodzenia mezodermalnego, zbudowany z wielu płytek tworzących pancerz. Płytki mogą być czasem zaopatrzone w kolce.

Charakterystyczny dla szkarłupni jest układ wodny, czyli ambulakralny, zbudowany z kanałów rozgałęziających się po całym ciele, w których krąży woda morska. Wypustkami kanałów są nóżki ambulakralne służące do poruszania się, zdobywania pokarmu oraz oddychania. Wymiana gazowa odbywa się też poprzez wyrostki skórne. Nie mają układu wydalniczego. Układ krwionośny jest otwarty, o bardzo uproszczonej budowie. Układ nerwowy silnie zdecentralizowany charakteryzuje się brakiem mózgu i wyspecjalizowanych narządów zmysłów.

Są rozdzielnopłciowe, o rozwoju złożonym. Larwa jest dwubocznie symetryczna, wolnopływająca. Szkarłupnie zasiedlają zwykle dno, prowadząc osiadły tryb życia, niektóre pełzają lub pływają. Odżywiają się planktonem i martwymi szczątkami organicznymi. Niektóre są drapieżnikami.

Przedstawiciele szkarłupni (wg Hampel- -Zawitkowska, 1976)
Przedstawiciele szkarłupni (wg Hampel-Zawitkowska, 1976)

Wśród szkarłupni wyróżnia się pięć gromad.

Zapamiętaj

Szkarłupnie uległy ewolucji regresywnej. Świadczą o tym takie cechy budowy, jak: wtórna symetria promienista, decentralizacja układu nerwowego, brak typowych narządów oddechowych, uproszczony układ krwionośny.

poleca 30% 27 głosów

Liliowce

Liliowce mają ciało w kształcie kielicha, od którego odchodzi pięć ramion (niekiedy z rozgałęzieniami) oraz długą łodyżkę służącą do przytwierdzania do podłoża. Większość prowadzi osiadły tryb życia. Są filtratorami.

poleca 55% 24 głosów

Rozgwiazdy

Rozgwiazdy posiadają ciało spłaszczone o kształcie gwiaździstym, zróżnicowane na tarczę centralną i ramiona. Żyją wolno, pełzając za pomocą nóżek ambulakralnych. Są drapieżnikami.

poleca 48% 17 głosów

Wężowidła

Wężowidła mają również ciało spłaszczone o kształcie gwiaździstym, ale ramiona są długie, oddzielone od tarczy centralnej i bardzo ruchliwe. Większość jest drapieżnikami, niektóre mułożercami.

poleca 59% 29 głosów

Jeżowce

Jeżowce mają ciało kuliste, niekiedy lekko spłaszczone, pokryte kolcami, które są ruchomo połączone z wapiennym pancerzem. Cechą charakterystyczną jest posiadanie narządu gębowego, zwanego latarnią Arystotelesa, umożliwiającego pobieranie i rozdrabnianie pokarmu. Jeżowce żyją na różnych głębokościach i podłożu. Są drapieżnikami, roślinożercami, mułożercami.

poleca 50% 16 głosów

Strzykwy

Strzykwy charakteryzują się wydłużonym ciałem, o częściowo zatartej symetrii promienistej. Ich szkielet jest zredukowany do drobnych wapiennych igiełek. Żyją na dnie, poruszając się za pomocą nóżek ambulakralnych lub są osiadłe. Żywią się drobnymi organizmami lub szczątkami organicznymi.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta