profil

Symetria ciała zwierząt

poleca 61% 161 głosów

Na ogół zwierzęta wykazują promienistą lub dwuboczną symetrię ciała.
Symetria promienista występuje u zwierząt osiadłych lub planktonowych, takich jak parzydełkowce oraz szkarłupnie, przy czym u szkarłupni jest cechą wtórną. U zwierząt o symetrii promienistej wyróżnia się w budowie ciała część górną i dolną.
Symetria dwuboczna wykształciła się w związku z aktywnym ruchem. Jest charakterystyczna dla większości zwierząt. U zwierząt dwubocznie symetrycznych można wyróżnić przód, gdzie kształtuje się głowa i tył ciała oraz stronę grzbietową i brzuszną.
Asymetria w budowie, np. u ślimaków, pojawia się na skutek zatarcia symetrii dwubocznej.

Zapamiętaj

Typy symetrii u zwierząt:
– jednoosiowa różnobiegunowa (gąbki),
– promienista (parzydełkowce, szkarłupnie),
– dwuboczna (większość zwierząt).

Podoba się? Tak Nie