profil

Teksty 18
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Szkarłupnie

poleca34%
Biologia

Szkarłupnie

Są to zwierzęta morskie, posiadające wapienny szkielet o promienistej symetrii ciała i uproszczeniu budowy narządów wewnętrznych. Wyróżnia się pięć gromad: liliowce , rozgwiazdy , wężowidła , jeżowce i strzykwy .

poleca79%
Biologia

Szkarłupnie

Są to zwierzęta morskie o wtórnej symetrii pięciopromienistej . Są organizmami wtóroustymi . Posiadają wapienny szkielet pochodzenia mezodermalnego, zbudowany z wielu płytek tworzących pancerz. Płytki mogą być czasem zaopatrzone w kolce. Charakterystyczny dla szkarłupni jest układ wodny , czyli ambulakralny , zbudowany z kanałów rozgałęziających się po całym ciele, w których krąży woda morska. Wypustkami kanałów są nóżki ambulakralne służące do poruszania się, zdobywania...poleca85%
Biologia

Porównanie bezkręgowców tkankowych

PARZYDEŁKOWCE: układ szkieletowy- brak lub zewnętrzny szkielet wapienny. Układ mięśniowy- brak (są komórki nabłonkowo-mięśniowe). Układ pokarmowy- otwór gębowy, jama chłonąco-trawiąca (brak odbytu). Układ oddechowy- brak (oddychają całą...poleca85%
Biologia

Szkarłupnie

SZKARŁUPNIE Szkarłupnie żyją wyłącznie w wodach morskich i strefach dennych. Należą do nich liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce i strzykwy. Są one ważnymi skladnikami ekosystemow, od przybrzeznych srodowisk aż po głebiny na dnie rowów...poleca89%
Biologia

Szkarłupnie

Pięciopromienna symetria ciała i dorosłych osobników brak wyodrębnionej głowy. Larwy szkarłupni są dwubocznie symetryczne. Niektóre jeżowce i strzykwy wtórnie utraciły promienistą symetrię i stały się symetryczne dwubocznie. Obecność...poleca85%
Biologia

Charakterystyka szkarłupni

Szkarłupnie to zwierzęta morskie. Nie mają szkieletów i kręgosłupa, więc należą do grupy bezkręgowców. Żyją na dnie, pod skałami i na rafach koralowych. Są bardzo powolne, pełzają tylko leniwie, wypatrując zdobyczy. Trudno je czasem zauważyć, bo...poleca85%
Biologia

Jamochłony, płazińce, obleńce, pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie, kręgowce: krągłouste, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki

JAMOCHŁONY:sz. brak lub zew. Szk. Wapienny; mięś.brak(są kom. Nabłonkowo-mięśniowe); pok.w post. Ukł.pokarmowo-naczyniowego:otwór gębowy->jama chłonąco-trawiąca, niekiedy rozgałęziona (brak odbytu); krwion.brak; oddech.brak(oddych. Całą pow....poleca85%
Biologia

Bezkręgowce wyższe

Wszystkie bezkręgowce wyższe - pierścienice, stawonogi, mięczaki i szkarłupnie - mają oddzielny otwór gębowy i otwór odbytowy, umięśniony przewód pokarmowy, dobrze rozwinięty układ krążenia oraz wtórną jamę ciała, celomę (coeloma),...poleca85%
Biologia

Bezkręgowce - notatka w punktach

1. środowisko życia . a) woda - gąbki - jamochłony - skorupiaki z typu stawonogi - głowonogi - szkarłupnie - ślimaki 2. pokrycie ciała . a) ektoderma - gąbki - jamochłony b) wór skórno-mięśniowy - robaki - pierścienice c)...poleca85%
Geografia

Dzieje Ziemi - ery

Tekst pochodzi z leksykonu PWN! Wygląda czytelniej i przejrzyściej w pliku. PREKAMBR, najwcześniejszy etap dziejów Ziemi, trwający od jej powstania do 570 mln lat temu. Dzieli się na 2 ery: starszą — archaik i młodszą — proterozoik. W p....poleca85%
Biologia

Główne etapy ewolucji zwierząt

Pierwszym stadium ewolucji było powstanie żywych komórek, a następnie rozwój różnorodnych jednokomórkowych organizmów. Większość z nich jest jeszcze dzisiaj bogato reprezentowana. Żyjącymi obecnie potomkami tych organizmów są bakterie,...poleca85%
Biologia

Systematyka organizmów żywych

I NADKRÓLESTWO: BEZJĄDROWE (Prokaryota) Królestwo: Bakterie - krętek blady, prątek gruźlicy II NADKRÓLESTWO: JĄDROWE (Eukaryota) 1. Królestwo: Prostisty (Protista) a. Typ: pełzakowce (ameba, pełzak czerwonki) b. Typ: Euglenozoa (euglena...poleca85%
Biologia

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

Oddychanie jest to złożony proces, który bezustannie zachodzi w żywych organizmach zwierzęcych oraz roślinnych. Polega on na pobieraniu tlenu (O2) i wydalaniu końcowych produktów utleniania, czyli dwutlenku węgla (CO2) i wody (H2O). Dzięki...poleca85%
Biologia

Szkarłupnie - zwierzęta wtórouste

1. Systematyka: Królestwo: Zwierzęta (Animalia, Zoa) Typ: Szkarłupnie (Echinodermata) Gromada: Rozgwiazdy (Asteroidea) Gromada: Strzykwy (Holothurioidea) Gromada: Liliowce (Crinoidea) Gromada: Jeżowce...poleca85%
Biologia

Ewolucja układu krwionośnego

Parzydełkowce Typ: Parzydełkowce (Cnidaria) Gromada: Stułbiopławy (Hydrozoa) Gromada: Krążkopławy (Scyphozoa) Gromada: Kostkomeduzy (Cubozoa) Gromada: Koralowce (Anthozoa) Parzydełkowce nie mają układu krążenia, osmoregulacja odbywa się...poleca85%
Biologia

Porównanie układów zwierząt bezkręgowych.

Zwierzęta Układ oddechowy Układ nerwowy Układ wydalniczy Układ krwionośny Układ pokarmowy Układ rozrodczy JAMOCHŁONY Oddychają całą powierzchnią ciała. Odbywa się to na drodze dyfuzji. U jamochłonów występują...poleca85%
Biologia

Ewolucja układu pokarmowego zwierzat bezkręgowych

Poprawne funkcjonowanie każdego żywego organizmu uzależnione jest od dostaw składników odżywczych z zewnątrz, które muszą być nie tylko pobrane, ale też strawione i wchłonięte, aby mogły być dobrze wykorzystane jako energia lub zamienione w...poleca84%
Biologia

Szkarłupnie - zwierzęta o promienistej symetrii ciała

Boczna linia rozwoju wtórnoustych, żyjąca w morzach o pełnym zasoleniu, związane z dnem morskim. A) Filogeneza szkarłupni: - przodkowie: robakokształtne zwierzęta mając wtórną jamę ciała (celomę), podzieloną na segmenty. Przeszły one...