profil

Strunowce

poleca 60% 10 głosów

Strunowce, mimo zróżnicowania budowy, łączy wspólny plan budowy. Cewka nerwowa, z której u kręgowców rozwija się centralny układ nerwowy w postaci mózgu i rdzenia kręgowego, znajduje się po stronie grzbietowej ciała. Pod cewką nerwową równolegle do niej leży struna grzbietowa, stanowiąca wewnętrzny, tkankowy szkielet osiowy. Niższe strunowce posiadają strunę grzbietową przez całe życie, u kręgowców zostaje zastąpiona przez kręgosłup. Pod struną grzbietową biegnie przewód pokarmowy, którego przednia część, gardziel, przebita jest szczelinami skrzelowymi. U kręgowców lądowych występują one tylko w rozwoju zarodkowym. Po brzusznej stronie ciała położone jest serce. Ponadto we wcześniejszych stadiach rozwojowych lub przez całe życie występuje umięśniony ogon, który znajduje się za odbytem i jest narządem lokomotorycznym. Strunowce są najwyżej zorganizowaną grupą zwierząt. Opanowały wszystkie środowiska.

Strunowce dzieli się na trzy podtypy: osłonice, bezczaszkowce i kręgowce.

poleca 63% 16 głosów

Osłonice

Żyją w morzach, prowadząc z reguły osiadły tryb życia. Mają beczułkowate lub workowate ciało okryte osłonką – tuniką zbudowaną z substancji organicznej zwanej tunicyną, zbliżoną składem do celulozy. Przynajmniej w stadium larwalnym posiadają strunę grzbietową . W gardzieli mają szpary skrzelowe . Układ krwionośny jest otwarty, układu wydalniczego brak. Cewka nerwowa ulega u form dorosłych znacznej redukcji. Są obojnakami. Larwy żyją wolno. Przedstawicielem osłonic jest żachwa ....

poleca 60% 5 głosów

Bezczaszkowce

Są to małe morskie zwierzęta, żyjące przy dnie. Posiadają prymitywną, ale typową dla strunowców budowę. Znanym przedstawicielem bezczaszkowców jest lancetnik . Ma ciało wydłużone i bocznie spłaszczone pokryte jednowarstwowym nabłonkiem , pod którym leży tkanka łączna. Otwór gębowy otoczony jest wieńcem czułków. Narządem ruchu jest fałd skórny , biegnący wzdłuż ciała, od strony grzbietowej przez część ogonową i brzuszną, gdzie się rozdwaja. Układ mięśniowy tworzą mięśnie poprzecznie...

poleca 80% 80 głosów

Kręgowce

Kręgowce są najwyżej uorganizowanym podtypem strunowców. Występują w różnorodnych środowiskach. Posiadają swoiste cechy: – chrzęstny lub kostny szkielet osiowy, zróżnicowany jest na czaszkę i kręgosłup; – parzyste kończyny (płetwy parzyste lub kończyny kroczne) połączone są z kręgosłupem za pomocą obręczy barkowej i miednicznej; – ośrodkowy układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego, przy czym w mózgu wyróżnia się pięć części: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie,...

Podoba się? Tak Nie