profil

Systematyka zwierząt

poleca 38% 100 głosów

Królestwo zwierząt obejmuje ogromną liczbę gatunków, pogrupowanych w duże jednostki systematyczne, jakie stanowią typy. Poniżej zostały przedstawione tylko wybrane typy zwierząt, ważne ze względu na rozwój ewolucyjny świata zwierząt lub ich znaczenie w przyrodzie.

poleca 72% 71 głosów

Gąbki

Gąbki są morskimi zwierzętami osiadłymi, zbudowanymi z dwóch warstw komórek , między którymi znajduje się galaretowata substancja, zwana mezogleą . Nie posiadają tkanek . Jama występująca w ich ciele łączy się ze środowiskiem zewnętrznym licznymi kanałami. Mają workowaty kształt ciała, ze skierowanym ku górze otworem (nie można go uznać za jamę gębową). Zewnętrzną warstwę stanowią płaskie komórki, wewnętrzną komórki kołnierzykowe zaopatrzone w wić. Na kołnierzykach przepływająca woda...

poleca 59% 298 głosów

Parzydełkowce

Są to zwierzęta wyłącznie wodne, przy czym większość żyje w morzach. Formy dorosłe mają ciało zróżnicowane na osiadłe polipy , żyjące samotnie lub w koloniach, albo wolno pływające meduzy . Posiadają promienistą symetrię ciała. Są organizmami tkankowymi. Ich ciało zbudowane jest z dwóch warstw tkanki nabłonkowej , odpowiadających ektodermie i endodermie warstw zarodkowych, między którymi znajduje się galaretowata mezoglea . Wnętrze ciała wypełnia jama gastralna (jama...

poleca 68% 176 głosów

Płazińce

Płazińce żyją wolno przy dnie w wodach morskich i słodkich lub są pasożytami. Stanowią najprymitywniejszą grupę trójwarstwowców , tzn. zbudowane są z ekto -, endo - i mezodermy . Posiadają ciało o grzbietobrzusznym spłaszczeniu i dwubocznej symetrii . U pasożytów w części przedniej występują różne narządy czepne. Ciało płazińców pokrywa nabłonek, który u pasożytów wytwarza kutykulę chroniącą przed strawieniem w przewodzie pokarmowym żywiciela. Nabłonek wraz z warstwami mięśni tworzy...

poleca 75% 174 głosów

Nicienie

Nicienie są organizmami wolno żyjącymi oraz pasożytami roślin i zwierząt. Ciało ich przeważnie jest wydłużone, nitkowate, o przekroju poprzecznym kolistym lub owalnym . Posiadają wór powłokowo-mięśniowy , pokryty grubą kutykulą, zbudowany z jednej warstwy mięśni. Wewnątrz ciała znajduje się pierwotna jama ciała wypełniona płynem, który pełni funkcję szkieletu hydraulicznego oraz rozprowadza substancje odżywcze z przewodu pokarmowego. Układ pokarmowy ma postać przewodu z otworem...

poleca 58% 68 głosów

Pierścienice

Pierścienice występują w wodach słonych i słodkich, w glebie i ściółce. Niektóre są pasożytami. Posiadają wtórną jamę ciała ( celomę ). Ich ciało jest wydłużone, zbudowane z odcinków zwanych metamerami . Metameria występuje zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ciało otacza wór powłokowo-mięśniowy , pokryty kutykulą i śluzem . Występują dwiewarstwy mięśni: okrężne i podłużne. Płyn wypełniający jamę ciała krąży oddzielnie w każdym odcinku. U pierścienic pojawił się układ...

poleca 59% 106 głosów

Stawonogi

Stawonogi są najliczniejszym pod względem liczby gatunków typem zwierząt . Zasiedlają różnorodne środowiska i wykazują różnorodność trybu życia. Ciało ich podzielone jest na niejednakowe segmenty, które grupują się tworząc zespoły, czyli tagmy . Tagmami tymi są: głowa , tułów , odwłok , przy czym głowa może zrastać się z tułowiem w głowotułów . Po bokach ciała wyrastają odnóża, zbudowane z odcinków połączonych ruchomo przy pomocy stawów. Mają one zróżnicowaną budowę i mogą pełnić...

poleca 80% 255 głosów

Mięczaki

Mięczaki są zwierzętami wodnymi, przede wszystkim morskimi, wyjątek stanowią ślimaki prowadzące lądowy tryb życia. Ciało mięczaków jest miękkie, zbudowane z głowy , nogi i worka trzewiowego , tworzącego po stronie grzbietowej fałd zwany płaszczem . Płaszcz może wytwarzać muszlę zbudowaną z węglanu wapnia i substancji organicznej ( konchioliny ). Głowa jest różnie wykształcona – najlepiej u ślimaków i głowonogów, u małży ulega redukcji. Narządem ruchu jest pokryta śluzem noga, która u...

poleca 79% 100 głosów

Szkarłupnie

Są to zwierzęta morskie o wtórnej symetrii pięciopromienistej . Są organizmami wtóroustymi . Posiadają wapienny szkielet pochodzenia mezodermalnego, zbudowany z wielu płytek tworzących pancerz. Płytki mogą być czasem zaopatrzone w kolce. Charakterystyczny dla szkarłupni jest układ wodny , czyli ambulakralny , zbudowany z kanałów rozgałęziających się po całym ciele, w których krąży woda morska. Wypustkami kanałów są nóżki ambulakralne służące do poruszania się, zdobywania...

poleca 60% 10 głosów

Strunowce

Strunowce, mimo zróżnicowania budowy, łączy wspólny plan budowy. Cewka nerwowa , z której u kręgowców rozwija się centralny układ nerwowy w postaci mózgu i rdzenia kręgowego , znajduje się po stronie grzbietowej ciała. Pod cewką nerwową równolegle do niej leży struna grzbietowa , stanowiąca wewnętrzny, tkankowy szkielet osiowy. Niższe strunowce posiadają strunę grzbietową przez całe życie, u kręgowców zostaje zastąpiona przez kręgosłup . Pod struną grzbietową biegnie przewód pokarmowy,...

Podoba się? Tak Nie