profil

Płazińce

poleca 67% 175 głosów

Płazińce żyją wolno przy dnie w wodach morskich i słodkich lub są pasożytami. Stanowią najprymitywniejszą grupę trójwarstwowców, tzn. zbudowane są z ekto-, endo- i mezodermy. Posiadają ciało o grzbietobrzusznym spłaszczeniu i dwubocznej symetrii. U pasożytów w części przedniej występują różne narządy czepne. Ciało płazińców pokrywa nabłonek, który u pasożytów wytwarza kutykulę chroniącą przed strawieniem w przewodzie pokarmowym żywiciela. Nabłonek wraz z warstwami mięśni tworzy wór powłokowo-mięśniowy. Jamę ciała wypełnia prymitywna tkanka łączna, zwana parenchymą, w której mieszczą się wszystkie narządy wewnętrzne. Układ pokarmowy zbudowany jest z otworu gębowego, gardzieli oraz prostego lub rozgałęzionego jelita bez otworu odbytowego. U tasiemców brak jest układu pokarmowego. Płazińce oddychają całą powierzchnią ciała, a u pasożytów wewnętrznych występuje oddychanie beztlenowe. Narządami wydalniczymi są protonefridia. W układzie nerwowym występuje para zwojów głowowych, od których odchodzą ku tyłowi ciała pnie nerwowe. Na ogół są obojnakami. Zapłodnienie zwykle jest krzyżowe. Rozwój jest prosty lub złożony.

Płazińce dzielą się na trzy gromady: wirki, przywry oraz tasiemce.

Przedstawiciele płazińców
Przedstawiciele płazińców

Zapamiętaj

Płazińce to zwierzęta trójwarstwowe o ciele spłaszczonym grzbietowo-brzusznie. Ściany ciała tworzą wór skórno-mięśniowy, wypełniony parenchymą. Układ pokarmowy jest ślepo zakończony. Tasiemce nie posiadają przewodu pokarmowego. Przywry i tasiemce są pasożytami.

poleca 28% 40 głosów

Wirki

Wirki są na ogół organizmami wolno żyjącymi w wodach słonych i słodkich. Mają orzęsione wydłużone ciało. Rozwój jest u nich prosty. Przedstawicielami są np. wypławki .

poleca 75% 60 głosów

Przywry

Przywry są pasożytami wewnętrznymi. Ich żywicielami pośrednimi są mięczaki, ostatecznymi kręgowce. Posiadają przyssawki. Ciało ich jest listkowate. Wypełnia je rozgałęzione jelito, zbudowane z dwóch głównych ramion oraz bardzo duży układ rozrodczy. Pasożytniczą przywrą występującą u zwierząt hodowlanych jest motylica wątrobowa , która pasożytuje w przewodach żółciowych ssaków roślinożernych. Pasożytem człowieka jest przywra krwi , pasożytująca w naczyniach krwionośnych jamy brzusznej....

poleca 79% 185 głosów

Tasiemce

Tasiemce są także pasożytami wewnętrznymi. Ich długienciało składa się z główki , szyjki oraz wielu członów , przy czym najmłodsze człony powstają dzięki podziałom w szyjce. Tasiemce wchłaniają strawiony pokarm żywiciela przez powłokę ciała. Są obojnakami . Rozwój ich jest złożony–na ogół z kilkoma pokoleniami larw i co najmniej jednym żywicielem pośrednim . Żywicielami pośrednimi mogą być bezkręgowce wodne i ryby lub ssaki roślinożerne. Żywicielem ostatecznym jest ssak drapieżny lub...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta